Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslov

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Ponuda kataloga

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Nexe cigla

Koje su prednosti opeke kao građevinskog materijala?

Osnovna prednost svih opekarskih blokova je jednostavna primena zbog čega je opeka toliko popularna, ali tu su i brojne druge prednosti: velika čvrstoća proizvoda, laka zamena i rekonstrukcija, dobra izolaciona svojstva, odlična paropropusna svojstva, sjajna vatrootpornost, prirodni materijal, mogućnost oporabe, ekonomičnost itd.

Tako je verovatno najveća prednost opekarskih proizvoda ta što se pomoću njih lako gradi što znači da ljudi koji izvode te radove ne moraju biti specijalno osposobljeni niti edukovani, da nije potrebna nikakva teška niti napredna tehnologija za gradnju opekom, da je jednostavna za transport i laka za manipulaciju. Opeka ne sadrži nikakve aditive te, u pravom smislu reči, omogućuje „zelenu gradnju“.

Koje su prednosti termo bloka u odnosu na klasične blokove?

Termo program Nexe cigle pored izvrsnih termoizolacionih svojstava, zahvaljujući svojoj poroznosti, ima olakšanu masu čime se uveliko olakšava manipulacija na gradilištu. U odnosu na klasični program, za istu debljinu zida, termo blok ima 50% bolja termoizolaciona svojstva. Njegova toplotna izolaciona svojstva omogućuju akumulaciju topline tako da se termo blokovi zimi polako hlade, a leti sporo zagrevaju. Primer za to je proračun za porodičnu kuću od cca. 130 m2 površine u kojem je ušteda termo sistema u odnosu na klasični cca. 13.500,00 eur kroz razdoblje korištenja objekta od 30 godina. Bitno je napomenuti da se povrat investicije u termo sistem ostvaruje već nakon 4 godine korištenja objekta. Osim vrhunskih izolacionih svojstava Nexe termo program omogućuje bržu gradnju uz manji utrošak komada bloka po m2 i manji utrošak morta. Svi blokovi imaju žljeb i pero što pojednostavljuje zidanje. 

Koju vrstu opeke treba koristiti za izgradnju niskoenergetske kuće?

Nexe termo program je idealan sistem za gradnju nosivih i pregradnih zidova na objektima sa niskoenergetskim potrebama. Sa vrhunskim izolacionim svojstvima i koeficijentom toplotne propustljivosti U=0.39 W/m2K . TB 38 je idealan proizvod za gradnju niskoenergetskih objekata, a u kombinaciji sa dodatnim izolacijama i za gradnju pasivnih kuća. Poznato je to da se većina energije u stambenim zgradama troši na grejanje objekta, cca. 70%, dok se najviše te energije gubi kroz zidove 35%, i krov 25%. 

Koliki je koeficijent U (toplotne propusnosti) za termo blokove, a koliki za klasične blokove?

Za istu debljinu zida termo blok ima duplo bolja izolaciona svojstva. Dobijeni koeficijenti toplinske propusnosti za sledeće proizvode su:
 
TB 38 U=0,39 W/m²K
TB 30 U=0,52 W/m²K
TB 25 U=0,94 W/m²K
 
MB 2 cca. U=1,7 W/m²K
MB 3 cca. U=1,3 W/m²K

Zašto termo blokovi imaju bolja izolaciona svojstva?

Odgovor se krije već u proizvodnji. Nexe termo blokovima se prilikom oblikovanja i homogeniziranja dodaje oko 10% piljevine u masu proizvoda. Piljevina prilikom pečenja izgori i ostavlja slobodne vazdušne prostore koji su zapravo nosioci izvrsnih termo – izolacionih svojstava. Bitnu ulogu ima raspored i dizajn saća koje imaju odlične termodinamičke karakteristike. Saće je vertkalno i omogućava da se termo blokovi leti sporo greju, a zimi polako hlade što znatno utiče na stvaranje prijatne mikro klime u prostoru.
 
Da li je moguće izvesti zidanje pregradnih zidova sa MB 3 bez vertikalne reške? Zidovi se malterišu dvostrano. Kako će se to odraziti na fiziku zida i statički sistem konstrukcije?

Iz iskustva znamo da se na većini pregradnih zidova u praksi vertikalna reška ne popunjava mortom. Razlog za to je ubrzana gradnja, manji troškovi i savremeni građevinski materijali koji omogućuju izvođenje takovog načina izvođenja zidarskih radova. Poučeni takvim iskustvom radili smo ispitivanja na toplotnu propustljivost elemenata i uočili sledeće rezultate. Toplotni mostovi se javljaju na području spajanja dva glinena bloka bilo da su oni izvedeni klasičnim zidarskim mortom ili da je vertikalna reška ostavljena nepopunjena mortom.
 
Ispitivanja govore sledeće:
 
U=3,4 W/m2K za d=20 cm - debljina morta 20 cm (prikaz gubitka topline)
U=2,8 W/m2K za d=20 cm - debljina zraka 20 cm (prikaz gubitka topline)
Proračunato u KI expert 09

Zaključak:
 
Omalterisan zid napravljen bez popunjavanja vertikalnih reški imaće bolja toplotna izolaciona svojstva u odnosu na zid izveden sa popunjenom vertikalnom reškom. Dakle, toplotni mostovi na mortu su veći nego na „vazduhu“ iz razloga što vazduh, ukoliko je pravilno izolovan, a u ovom slučaju izolovan je spoljnim malterom, deluje kao izolator.
 
Kada je reč o konstrukcijskom delu, pregradni zidovi nemaju funkciju preuzimanja opterećenja. Iskustva govore da popunjena vertikalna reška puca (gubi efekt povezivanja elemenata) već nakon sušenja, a pogotovo tokom dugogodišnjeg korištenja objekta. Dakle, horizontalna reška i spoljni malter drže zid kompaktnim.
 
No, zidovi izvedeni i bez popunjavanja vertikalne reške imaju puno bolja nosiva svojstva te mogu preuzeti puno veća opterećenja i naprezanja u odnosu na ostale sisteme pregradnih zidova.
 
Navodimo neke od njih:
  • pregradni zid od lakih gipskartonskih ploča,
  • pregradni zid od penobetona-siporex (koji se izvodi bez popunjavanja vertikalne reške),
  • pregradni zid od staklene opeke (izvođenje od čeličnih profila i vodilica),
  • pregradni zid od stakla (staklene stene).
Na kraju donosimo zaključak da pregradni zidovi zidani Nexe MB 3 (blok za nosive zidove) ima puno bolja nosiva svojstva u odnosu na slične pregradne zidove i da, ukoliko se zid ne izvede bez popunjavanja vertikalne reške, neće doći ni do kakvog statičkog narušavanja sistema nosive konstrukcije.

 

Šta je to fert strop? Koje su njegove prednosti i mogućnosti primene?

 Nexe stropni program se sastoji od nosivih gredica i ispune od stropnog bloka. Podložna pločica s armaturom i betonom čini montažni deo nosivih gredica. Strop se izvodi kao polumontažni. Polumontažni fert program ima obeležja dobrog zvučnog i toplotnog  izolatora. Prednost Nexe fert stropnog programa je jednostavna i brza izgradnja koja zahteva malo dodatne opreme i  nije potrebna specijalizovana radna snaga.
 
Primena Nexe fert stropnog programa:
  • međuspratne i krovne ravne ploče
  • kose krovne ploče
  • nadstrešnice
  • industrijski objekti


Koja su pravila veza opekarskih proizvoda?

 Zid se mora izvoditi u vezu. Vertikalne i horizontalne rešetke koje leže jedna iznad druge moraju se pomerati. Horizontalne rešetke moraju biti neprekidne, a slojevi samo od opeka iste visine. Mera pomeranja mora iznositi x ≥ 0,4 h ≥ 4,5 cm.

kako se spaja nosivi zid sa pregradnim?

 Da bi se toplotni mostovi pregradnog zida održali što manjim, pregradni zid se mora ugraditi maksimalno 6-7 cm i puno zamalterisati. Za prijem sila vetra u svaki sloj potrebno je ugraditi po 2 ankera od nerđajućeg čelika ø4 mm.

Od kada se proizvodi i primenjuje opeka u građevinarstvu?

Istorija  cigle, kao jednog od najstarijih građevinskih materijala na svetu, počinje na početku civilizacije. Na suncu sušene opeke (jednostavna cigla pomešana sa slamom i potom sušena na suncu) pronađene su između 10000. i 8000. godine pre Hrista, livene opeke razvijene su između 5000. i 4500. godine pre Hrista, ali najvažnije otkriće bio je izum pečene opeke, oko 3500. godine pre Hrista. Ovakva cigla dozvoljavala je gradnju trajnih struktura u nekim regijama gde to ranije nije bilo moguće. Pečenjem, cigla postaje otporna poput kamena, ali njena daljnja prednost je to što je jednostavnije smestiti je na željeno mesto.
 
S druge strane, gradnja sa opekom sušenom na suncu, koja se još naziva i nepečenom ciglom, jedna je od najstarijih i najjeftinijih građevinskih tehnika. Nepečena cigla je mešavina gline (30% težine, budući da pečena cigla sadržava 75% gline), vode i vegetacijskih ostataka, kao što su slama, drveni listići, piljevina, konoplja ili čak životinjska dlaka. Drveni kalupi pune se s ovom smesom, koja se potom nekoliko dana kasnije uklanja iz kalupa i suši na suncu cca. 15 dana. Ovaj zahvat nije preterano zahtevan u tehnološkom smislu, a traženi sirovi materijali uglavnom su dostupni u okolini. Glavni problem opeke sušene na suncu je taj što je sklona lakom ruiniranju. Čak ni blatni pokrov ne štiti ovaj građevinski materijal od jakih kiša duži vremenski period. To dokazuju zemljani i suncem sušeni delovi Kineskog zida koji je u potpunosti sagrađen od opeke, a koji su erozirali i polako propadaju.

Kako se proizvodi cigla danas, a kako se nekada proizvodila?

 Proces proizvodnje nije složen kao ni proces proizvodnje crepa, ali nije ni jednostavan. Proces se sastoji od iskopa sirovine, spoljnog odležavanja sirovine, pravilnog doziranja uz eventualno mešanje piljevine do 10%, homogeniziranje, oblikovanje, sušenje i pečenje te pakovanja gotovog proizvoda. Da bi se materijal ispeglao potrebna je temperatura između 900 i 1500 ºC, između 8 i 15 sati, zavisno od  vrsti gline koja se koristi. Cigle se polako hlade kako ne bi došlo do njihovog pucanja. Ako nisu adekvatno pečene, neće biti dovoljno jake i javlja se opasnost da će se mrviti. I obrnuto, ako je temperatura previsoka, glina se deformiše i postaje kao uglačani materijal. Tokom procesa sušenja, glina će se stisnuti. Materijal mora sadržavati pesak ili druge sirovine. Procenat čiste gline odrediće mehanička svojstva.

U samom početku opeka se proizvodila na vrlo primitivan način. Proces proizvodnje kao i primena proizvoda usavršavali su se kroz čitavu istoriju čovečanstva pa sve do danas. Početkom industrijske revolucije krajem 18. i početkom 19. veka pokrenut je i pravi razvoj ciglarstva. Primer tome je da je samo u okruženju Vinkovaca u 19. veku radilo  60 ciglana. Kako se proizvodni proces modernizovao, a kvalitet proizvoda ujednačio, i dalje je presudna bila uloga ljudskoga rada. Polovinom  20. veka proizvodnja se uveliko automatizovala te se znatno povećao kvalitet, kvantitet, a i proširio se sam asortiman opekarskih proizvoda. Danas opekarska industrija i opekarski proizvodi svojom funkcijom, tehnologijom i dizajnom ne odskaču od puno modernijih industrija. Savremena tehnologija omogućuje proizvodnju inovativnih i ekoloških proizvoda koji zadržavaju svoja vrhunska svojstva i poseduju trajnu vrednost kao i građevine koje su sa opekarskim proizvodima građene vekovima i još odolevaju zubu vremena.

Kako se dele opekarski proizvodi?

 Danas su u primeni različiti opekarski proizvodi koje pre svega možemo podeliti po funkciji i obliku. Prva i osnovna podela je podela po funkciji i to na nosive i nenosive blokove. Zatim svaki od tih sistema ima različite tipove odnosno oblike: puna opeka, fasadna opaka, šuplje opeke sa horizontalnim i vertikalnim rešetkama, termo blokovi, stropne ispune, pregradne ploče.

Koje su najpoznatije građevine građene opekom u svetu=?

 Sigurno jedna od najpoznatijih i najfascinantnijih građevina koja je građena opekom je Kineski zid. U njegovoj dužini od 2500 km ugrađeno je 80 milijardi opeka. Zanimljivo je to da ta građevina stara gotovo 2300 godina i dalje odoleva zubu vremena.