Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Nexe crijep

Koje su prednosti glinenog crijepa u odnosu na druge materijale?

U odnosu na betonske crjepove, glineni Nexe crjepovi su lakši cca. 20% po m2, ne upijaju vodu, vodonepropusni su i dulje vremena imaju postojanu boju. Na glinenim crjepovima ne pojavljuje se mahovina. Napravljeni su od ekološki prihvatljivijih materijala i omogućuju raznoliku primjenu zbog same mase crijepa. Karakterizira ih bolja paropropusnost i veća čvrstoća proizvoda, mogućnost korištenja kišnice sa krova, glađa vanjska površina crijepa, dulja garancija crijepa, tradicija i sl. Glineni crijep je jeftiniji od betonskog crijepa.

Lim se također koristi kao pokrov, ali, u odnosu na glineni crijep, ima dosta nedostataka: loša izolacijska svojstva, pojava kondezata na i ispod lima, slaba čvrstoća, slaba otpornost na udar vjetra, promjena dimenzija pri temperaturnim razlikama (dan-noć-neugodni zvukovi pucketanja), loša zvučna izolacija. Lim je proizveden od obojenih metala te je neekološki proizvod. Lim nema mogućnost akumuliranja i ima kraću garanciju.


Kako ću znati da sam izabrao "dobar, kvalitetan" krov za svoj dom? Što to točno znači?

Kvalitetan pokrov je postojan na svim vremenskim uvjetima, vodonepropustan, dugotrajan, jednostavan za ugradnju, lak za održavanje. Kvalitetan krov mora imati laku mogućnost rekonstrukcije i treba biti ekološki prihvatljiv. Sve navedene karakteristike ima Nexe crijep.

Koja je razlika između bojanih i nebojanih crjepova?

Osnovna razlika između bojanih i nebojanih Nexe crjepova je u estetici. Bojani crjepovi individualiziraju objekat pružajući mu pri tome trajnu zaštitu. Povećana otpornost na udarce i smrzavanje te upijanje vode bitne su karakteristike bojanih crjepova. Svaki materijal ima određeni porozitet pa tako i crijep. No, prednost koja se postiže bojanjem crijepa je potpuno smanjenje poroziteta crijepa. Smanjenjem poroziteta dobiva se puno glađa površina crijepa koja ima funkciju samočišćenja tako da bojani krovovi imaju puno duže tzv. mladenački izgled. Bitno je spomenuti i to da se boja na glinene crjepove nanosi nakon sušenja i prije pečenja tako da sa crijepom čini kompaktnu masu. Postoje dvije vrste boja: engobe i glazure.

Što je to ventilirani krov?

Ventilirani krov je krov koji se sastoji od primarnog i sekundarnog krova. Između ta dva krova potrebno je omogućiti pravilnu ventilaciju. Ventilirani krov funkcionira tako da hladni zrak ulazi u konstrukciju, a topli zrak zasićen kondenzatom izlazi iz konstrukcije. Takvim sistemom omogućuje se pravilna funkcija krova i stvaranje ugodne mikroklime u prostoru. Minimalan razmak između crijepa (primarni krov) i hidroizolacije (sekundarni krov) je 3 cm. Da bi ventilirani krov imao pravilnu funkciju, potrebno je omogućiti kvalitetno ventiliranje na sljemenu i strehi krova. Ulazak zraka na strehi postiže se između crijepa i hidroizolacije te pomoću crjepova odzračnika. Izlazak zraka iz konstrukcije postiže se izvedbom suhog sljemena i pomoću crjepova odzračnika.

Kako se dobrom izvedbom i kvalitetnim materijalima rješavaju mogući problemi krovišta?

Cijena krova u odnosu na cjelokupnu cijenu objekta nije niti 2%. Zbog toga za krov treba izabrati najkvalitetnije materijale, kvalitetan pokrov i dobre izvođače.

Koje su osnovne razlike između ravnih i kosih krovova? Koji su problematičniji i zašto?

Glavna razlika je u nagibu koji uvjetuje krovni pokrov. Velika razlika je i u samoj konstrukciji i načinu izvođenja radova. Ravni krovovi koji su masovno rađeni na stambenim objektima 70. i 80. godina pokazali su se kao nekvalitetno rješenje. Razlog tome je da većina tih krovova nije izvedena po pravilima struke (što dosta poskupljuje izvedbu) te što su bili skupi za održavanje. Sada se većina tih krovova rekonstruira u kose krovove te se pokrivaju glinenim pokrovom, ali istovremeno opet je slučaj da se sve više krovova na novim stambenim zgradama i danas izvode kao ravni. Razlog tome je ušteda na komunalnim doprinosima koji se plaćaju po m³, a investitori žele 100% iskorištenost stambenih jedinica. Treba ukazati da će se s vremenom pojaviti isti problemi ravnih krovova.

Koji crijep upotrijebiti, a da ne moram mijenjati letvu (crijep sa velikim tolerancijama)?

Nexe crijep Cezar je model sa velikim tolerancijama tako da njega preporučujemo prilikom rekonstrukcija krovova. Zbog svoje velike tolerancije i kliznog letvanja od 30 do 41 cm moguće ga je primijeniti tamo gdje investitor ne želi mijenjati postojeću letvu.

Koji bitni zahtjevi se moraju osigurati pravilnim planiranjem i izvedbom kod krovova?

Izvođenje krova kao i postavljanje krovnog pokrova treba povjeriti kvalitetnim izvođačima jer je uglavnom riječ o investiciji koja se radi jednom u životnom vijeku nekoga objekta. Pri Hrvatskoj udruzi krovopokrivača (www.huk.hr) te u Nexe klubu krovopokrivača možete pronaći kvalitetne krovopokrivače.

Koji sve krovni pokrovi postoje?

Prva i osnovana podjela krovova je po nagibu krova. Tako da poznajemo ravne krovove (nagib do 5°) i kose krovove (nagib preko 5°). Nagib krova uvelike uvjetuje krovni pokrov. Za nagibe krovova od 17 do 45° koji su ujedno i najčešći u Hrvatskoj moguće je za pokrov odabrati različite krovne pokrove: glineni crijep, betonski crijep, lim… Dosadašnja iskustva pokazala su da se na području Hrvatske kao najkvalitetniji pokrov pokazao glineni crijep koji ima najdužu tradiciju korištenja. 

Mora li se krov posebno birati ako se namjerava svakodnevno koristiti potkrovlje kao boravišni prostor?

Bitno je odabrati kvalitetan pokrov koji ima mogućnost izvedbe ventiliranog krova. U programu NEXE KROV PLUS nalazi se sva potrebna krovna oprema koja se koristi u kombinaciji sa Nexe crijepom za izvedbu ventiliranog krova. Ukoliko se želi izvesti stambeno potkrovlje, bitno je voditi računa o izolaciji krova kao i o pravilnoj ventilaciji krovne podkonstrukcije. Sa takvim rješenjem postižu se poboljšana termo i hidroizolacijska svojstva te visoka paropropusnost svih slojeva krova što znači stvaranje ugodne mikroklime u prostoru (ugodna ljeta i tople zime).

Koja vrsta crijepa odgovara za mediteransko, a koja za kontinentalno podneblje?

Zbog svoga kontinentalnog izgleda i utora namijenjenih što bržoj odvodnji oborina, dvostruko utoreni Nexe crjepovi Glinex i Cezar (crijep velikog formata) namijenjeni su kontinentalnim područjima.

Za mediteransko područje prilagođeni su modeli Nexe crijepa Mediteran i Ideal te crijep velikog fotmata Oktavijan koji je svoju primjenu pronašao kako u mediteranskom, tako i u kontinentalnom području. Tradicionalno, već dugi niz godina mediteranska krovišta se pokrivaju Mediteranom koji je svojim dizajnom i visokim valom posebno prilagođen za niske nagibe krova kao i za jake udare bure. Svojim povećanim brtvama omogućuje puno kvalitetnije zatvaranje prodora vode i uklapanje na krovu. Također se na mediteranskim krovovima često zna naći Nexe crijep Ideal, model sa blagim valom tipa holandez, a najviše se očekuje od novog Nexe crijepa velikog formata Oktavijana. Oktavijan je crijep sa dvostrukim valom i pogodan je zbog svoga izgleda i izvrsnih brtvenih karakteristika i za mediteranska i za kontinentalna krovišta.


Koliki je minimalni nagib krova na koji se mogu postaviti crjepovi?

Minimalni nagib za sve modele Nexe crjepova je 17° ukoliko se ispod crijepa nalazi sekundarni krov sa hidroizlacijom  u vidu krovne folije, krovne ljepenke, bitumena… Ukoliko je nagib krova veći od 22°, crijep se može ugraditi bez sekundarnog krova odnosno bez dodatne hidroizolacije.

Koliko je težak crijep po m²?

Masa crijepa kao stalnog opterećenja na konstrukcije kreće se od 40-50 kg/m². Nexe crjepovi velikog formata Cezar i Oktavijan jedni su od najlakših modela na tržištu i teže svega 40 kg/m² (0,4 kN/m²).

Ukoliko je krovište podaskano i sa pripadajućom krovnom letvom, opterećenje se povećava za cca. 20 kg/m².

Koje su prednosti krovne folije?

Prednosti krovne folije COMPACT 140
 • visoko paropropusna krovna folija koja omogućuje i visoku difuziju vodene pare,
 • omogućuje pravilno isušivanje konstrukcije i izolacijskih materijala,
 • omogućuje stvaranje ugodne mikroklime u prostoru,
 • zbog svojih svojstava povećava i termoizolacijska svojstva za oko 10%,
 • produljuje vijek trajanja konstrukcije, podkonstrukcije i pokrova,
 • mogućnost postavljanja na krovnu oplatu, rogove ili kosu betonsku ploču,
 • postavlja se na grubo obrađenu krovnu konstrukciju bez upotrebe kemijske zaštite drvene konstrukcije,
 • sprječava prodor nametnika te time čuva konstrukciju od propadanja i truljenja,
 • daščana oplata nije potrebna te se folija postavlja direktno na rogove što znatno olakšava konstrukciju i omogućuje financijsku uštedu,
 • suvremenim načinom gradnje bez daščane krovne oplate čuvaju se naše šume te je i zbog toga ekološki prihvatljiv proizvod,
 • sprečava prohlađivanje i kondenzaciju vode u toplinskoj izolaciji.


Kako se postavlja krovna folija?

Postupak postavljanja krovne folije je sljedeći:
 • krovna folija se može postavljati na rogove popunjene toplinskom izolacijom, na podaskano krovište ili na kosu betonsku ploču,
 • folija je crne boje koja smanjuje refleksiju svjetlosti i omogućuje lakše polaganje tijekom sunčanih dana,
 • folije se postavljaju horizontalno i to odozdo prema gore,
 • natpis NEXE COMPACT 140 mora biti okrenut prema gore,
 • folija se nategne preko rogova, a pričvršćuje se kontraletvama (čavlima) ili klamericom
 • folija se postavlja direktno na izolaciju,
 • preklop kod slaganja folija mora biti minimalno 10 cm, a maximalno 20 cm (ovisno o nagibu),
 • vrijeme pokrivanja je maximalno 3 mjeseca,
 • između folije i crijepa treba ostaviti zračni otvor i to minimalno 3 cm,
 • prozračivanje je moguće i pomoću crjepova odzračnika,
 • mjesta ulaska zraka u konstrukciju (na samoj strehi krova) zaštićuju se perforiranom trakom za provjetravanje koja sprječava ulazak ptica i ostalih nametnika u podkonstrukciju krova,
 • prozračivanje na sljemenu krova može se izvesti sistemom suhe ugradnje crjepova, sljemenjaka ili postavljanje crjepova odzračnika u drugom redu od sljemena krova,
 • po foliji se može hodati ako ispod nje postoji odgovarajuća podloga,
 • ljepljiva difuzna traka se koristi za lijepljenje i pričvršćivanje krovne folije na probojnim mjestima, u slučaju oštećenja folije, i lijepljenje preklopa folije,
 • na uvalama krova, folija ispod opšava, postavlja se kao dvostruka, a preklopi se lijepe difuznom samoljepljivom trakom,
 • samoljepljiva traka je obavezna za lijepljenje preklopa kada je nagib krova manji od 20º


Što je suha ugradnja žljebnjaka i kako se izvodi?

Suha ugradnja sljemenih crjepova omogućuje brzu, kvalitetnu i ekonomičnu izvedbu sljemena krova uz kvalitetno provjetravanje krova ispod sljemenih crjepova pri čemu se omogućuje izlaz toplog zraka i kondenzata iz konstrukcije uz umjereno zatvaranje ulaska vode, snijega, insekata i ptica.

Kronološki postupak izvođenja radova:

Na spoj dvaju rogova postavljaju se držači sljemeno grebene letve. Postavljaju se na svaki rog. Prvo se postavlja držač za niveliranje, a naposlijetku i ostali držači u zadanoj osi. Na držače se postavlja sljemeno grebena letva dimenzija 3x5 cm. Letva se za držače pričvršćuje vijcima. Potrebno je izvršiti niveliranje. Preko letve se postavlja ALUROLL - sljemeno grebena traka. Na sljemeno grebenoj traci se nalazi samoljepljiva vrpca koja služi za lijepljenje na crijep i prilagođavanje profilu crijepa.
Naposlijetku se pričvršćuju kopče za žljebnjake i postavljaju se žljebnjaci.
Završna perforirana pločica za žljebnjak se postavlja nakon postavljanja žljebnjaka i pričvršćuje se čavlom za sljemeno grebenu letvu.


Što je glineni crijep?

Glineni crjepovi su pločasti građevinski elementi koji se koriste za pokrivanje krova. Krov mora biti pod odgovarajućim nagibom, a konstrukcija pripremljena tako da se crijep može jednostavno ugraditi. Kako bi se postiglo što kvalitetnije funkcioniranje krova, bitna je primjena specijalnih crjepova (snjegobrani, odzračnici, rubni, podžljebnjaci…)

Kolika je minimalna količina odzračnika na krovu?

U Nexe katalozima i tehničkim priručnicima postoje formule za izračun potrebne količine odzračnika na krovu. Broj odzračnika ovisi o mnogo čimbenika kao što su: nagib krova, dužina strehe, dužina sljemena, dužina rogova, o podkonstrukciji itd. Okvirno može se reći da je minimalna količina odzračnika jednaka 0,2 kom/m².

Kolika je minimalna količina snjegobrana na krovu?

U Nexe katalozima i tehničkim priručnicima postoje formule za izračun potrebne količine snjegobrana na krovu. Broj snjegobrana ovisi o mnogo čimbenika kao što su: nagib krova, površina krova, dužina rogova, mikro i makro lokacijia objekta itd. Okvirno može se reći da je minimalna količina snjegobrana jednaka 1,0 kom/m².

Kako rasporediti snjegobrane i odzračnike na krovu?

Bitno je snjegobrane jednoliko rasporediti kako konstrukcija ne bi trpila ekscentricitete. Snjegobrani se postavljaju u donjoj zoni krovne plohe i to u blizini strehe krova. Postavljaju se iznad crjepova odzračnika kako bi se omogućilo pravilno ventiliranje krova i tijekom zimskog perioda. U Nexe tehničkom katalogu postoje sheme postavljanja crjepova odzračnika i snjegobrana.

Kako izvesti ventilaciju na krovu?

Ventilaciju je moguće izvesti pomoću specijalnog crijepa sa priključkom za napu / ventilaciju. Crijep se sastoji od seta sa gibljivim crijevom i glinenim crijepom sa oduškom.

Kako učvrstiti crijep na krovnu letvu?

Svaki Nexe crijep ima rupu koja služi za pričvršćivanje crijepa na krovnu letvu. Crijep se buši kroz rupu i pričvršćuje čavlom minimalnih dimenzija 4x50. Ukoliko želimo crijep dodatno pričvrstiti, moguće je koristiti kopču protiv nevremena i kopču za prvi red crijepa.
 
Metalna kopča protiv nevremena koristi se na području učestalih i jakih vjetrova. Povećava sigurnost konstrukcije i otpornost crijepa na udare vjetra. Postavlja se bočno uz utor crijepa. Kopča je univerzalna za sve modele Nexe crjepova.
 
Kopča za prvi red crijepa služi za zaštitu krova od jakog vjetra. Izrađena je od metala te je univerzalna za sve modele Nexe crjepova. Postavlja se bočno na utor crijepa, a pričvršćuje se vijcima ili čavlima.

Kako se postavljaju crjepovi (jedan ispod drugog ili sa preklopima)?

Način postavljanja crjepova ovisi o modelu crijepa. Mogućnosti polaganja Nexe crijepa po modelima su:

Oktavijan – postavlja se jedan ispod drugog,
Cezar – postavlja se jedan ispod drugog ili sa preklopom,
Glinex – postavlja se sa preklopom,
Mediteran – postavlja se jedan ispod drugog,
Ideal – postavlja se jedan ispod drugog,
104 - postavlja se sa preklopom.


Da li je moguće koristiti kišnicu sa glinenog crijepa?

U istraživanju koje je proveo „Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar“ u svom ispitivanju br: 05402 4477/08 zaključeno je da se voda koja se prvobitno nalazila na crijepu može koristiti za piće. Prema tome, voda koja teče po Nexe crijepu zadržava svoje prvobitne karakteristike.

Što znači Nexe?

Nexe je srednjovjekovni naziv za grad Našice. Uprava i sjedište Nexe Grupe nalaze se u Našicama te je odabran naziv Nexe Grupa u čast grada Našica.

Kakva je konstrukcija potrebna za pokrivanje Nexe crijepom?

Empirijski se može reći da za pokrivanje Nexe crijepom nije potrebna nikakva specijalna konstrukcija. Minimalne dimenzije letve su 3x5 cm, a maksimalni osni razmak rogova je 90 cm. Dimenzije rogova su 10x12 cm. Konstrukcija mora biti statički proračunata te moraju biti zadovoljeni svi uvjeti stabilnosti.

Kako dobro izvesti spoj sljemena i grebena?

Potrebno je koristiti razdjelnik za žljebnjak. To je glineni proizvod koji na 3 strane razvodi žljebnjake (na dvije grebene i na jednu sljeme). Tako izvedeni spoj sljemena i grebena pružit će jedinstvenu cjelinu krova.

Kako se proizvodi glineni crijep?

Tehnološki proces se sastoji od nekoliko ključnih faza:
 

Eksploatacija gline
 
Glina se iskapa nedaleko od tvornice u kojoj se obrađuje. Iskapanje se vrši specijalnim bagerima sa kontinuiranim radom tzv. bager kabličar. Glina se transportira do vanjske deponije kamionima damperima ili pomoću specijalnih kontinuiranih traka. Nakon odležavanja utovarivačima se dozira u specijalne sandučaste dodavače i kreće proces primarne prerade gline.

Primarna prerada gline

Primarna prerada gline počinje utovarom gline sa deponija u sandučaste dodavače. Dodavačima se doziraju različite vrste gline u određenom omjeru. Transportnim trakama glina se doprema u pročistače koji služe izdvajanju dijela nečistoća iz gline (kamen, metali, eventualno korijenje i sl.) te homogenizaciji mješavine. U pročistače se prema potrebi dodaje i voda  do potrebnog sadržaja za zadovoljavajuće oblikovanje.

Glina iz pročistača izlazi u obliku rezanaca promjera 0,5 cm i transportnim trakama se transportira na grubi mlin gdje se melje na veličinu zrna manju od 1 mm. Glina se potom transportira do još jednog mlina (fini mlin) gdje se razmak valjaka održava manjim od 0,5 mm. Nakon mljevenja glina se u miješalici dodatno homogenizira i korigira se vlažnost tako da pripremljena glina za proizvodnju ima što manje oscilacije u sastavu i sadržaju vode.

Bazensko odležavalište

Pripremljena sirovina za oblikovanje se skladišti u bazenskom odležavalištu. Zalihe u odležavalištu osiguravaju sirovinu ujednačene kvalitete bez obzira na vremenske prilike i uvjete na vanjskim deponijima gline. Bazensko skladište gline se gradi za 1 mjesec proizvodnje gdje se, u kontroliranim uvjetima djelovanjem mikroorganizama, otapanjem dijela fino mljevenih karbonata i ujednačavanjem vlažnosti na mikro nivou, poboljšavaju kvalitativne karakteristike gline za proizvodnju prešanog Nexe crijepa. Bazen se puni sustavom pomičnih gumenih transportera, tako da se glina u bazenu skladišti u puno slojeva, što osigurava homogenost i ujednačenu kvalitetu sirovine. Glina se iz bazena izuzima pomičnim bagerom kabličarem i sustavom gumenih transportera šalje na liniju za oblikovanje Nexe crijepa.
 

Oblikovanje proizvoda

Sirovina pripremljena za oblikovanje u kružnom homogenizatoru miješa se sa ostacima sirovine nastalim prilikom prešanja crijepa. U slijedećem koraku glina dolazi u vakum agregat gdje se u svrhu boljeg oblikovanja  miješa dvoosovinskom miješalicom i vakumira u komori vakum agregata. Vakumirana glina se istiskuje u obliku beskonačne glinene trake koja se reže na dijelove određenih dimenzija za pojedini proizvod. Na ovaj način se dobiju glinene plastice iz kojih se u kalupima prešanjem oblikuje Nexe crijep. Za proizvodnju velikih serija osnovnog modela crijepa koriste se revolver preše, a za oblikovanje svih  vrsta specijalnog crijepa koristi se preša sa obrtnim stolom. Oblikovan crijep se odlaže na regale za sušenje koji se potom u etažama slažu na vagone sušare i otpremaju na sušenje.
 

Tunelska/komorna sušara

U tunelskoj sušari tuneli su po dužini podijeljeni u zone u kojima se održavaju zadane temperature i vlažnost zraka, a Nexe crijep se suši  pomicanjem vagona u vremenskim intervalima kroz tunele. To je kontinuirani proces. U komornim sušarama sušenje se provodi u ciklusima. Komora se napuni vagonima s crijepom, zatvori  i sušenje se provodi prema zadanom  programu i u određenom vremenu. Komore se pune i prazne poznatim redoslijedom. Za sušenje se koristi otpadna toplina iz tunelskih peći, a prema potrebi topli zrak se može hladiti ili dogrijavati plinskim plamenicima. Regali sa suhim crijepom se prazne prije ponovnog upućivanja za prihvat sirovog prešanog crijepa. Suhi crijep se sistemom transportera i postrojenja za slaganje kazeta slaže na vagone tunelskih peći.


Engobiranje

Postupkom engobiranja ili glaziranja dobiva se crijep različitih boja glatke i sjajne površine čime se dugotrajno poboljšava estetski izgled krova jer je smanjeno upijanje vode, nakupljanje prašine te rast mahovina i lišajeva. Engobiranje se provodi  nanošenjem otopine engobe i vode u zadanoj količini na površinu suhog crijepa. Tijekom procesa kontrolira se gustoća otopine i količina nanosa na crijep. Engoba na površini Nexe crijepa se osuši prije slaganja na vagone tunelske peći, a u procesu pečenja s crijepom formira čvrstu nedjeljivu cjelinu.
 

Tunelska peć i manipulacija vagonima peći
 
Pečenje crijepa se provodi u H kazetama u tunelskoj peći prema zadanim dijagramima pečenja i u određenom vremenu. Loženje se vrši prirodnim plinom preko nekoliko grupa plinskih plamenika. U peći se kao i u tunelskoj sušari po dužini održavaju propisani uvjeti i zadane temperature pečenja a crijep na vagonima se pomiče u vremenskim intervalima. Po izlasku iz peći crijep se iz H kazeta prazni i upućuje na sortiranje, a vagoni tunelske peći sa praznim kazetama idu ponovo na utovar suhog crijepa. Pečenje u tunelskim pećima je zatvoren kružni kontinuirani proces gdje je potrebno osigurati dovoljan broj i nesmetan protok vagona tunelske peći. Ovo se postiže automatskim sustavom za manipulaciju vagona koji uključuje podne transportere, pogurivače i prijevoznike vagona.
 

Utovar/istovar vagona peći i pakiranje gotovih proizvoda
 
Suhi Nexe crijep se uz pomoć robota slaže u „H“ kazete (šamotno postolje za pečenje crijepa). Zatim se formira red od nekoliko kazeta koje se slažu na prazan vagon tunelske peći. Na istom kolosijeku, ispred navedenog utovara skidaju se kazete sa pečenim crijepom i šalju prema pakiranju. Na dva paralelna transportna sustava djelatnici kontroliraju kvalitetu Nexe crijepa, vizualno i prema zvuku. Proizvod zadovoljavajuće kvalitete slaže se u redovima na drvene palete. Završene palete se potapaju i umataju termoskupljajućom plastičnom folijom.