armirano betonski poklopci za cev tip „B“

Cement
Opis
  • armirano betonski poklopci su okruglog oblika, a izrađuju se od betona s prirodnim kamenim agregatom granulacije 0-4 mm i 4-8 mm, kao i armaturne mreže Q-503
  • beton za izradu poklopaca je klase pritisne čvrstoće C25/30, a poklopci moraju biti glatke spoljne i unutrašnje površine i imaju ugrađene kvadratne otvore na sredini poklopca za kontrolu protoka
  • armirano betonski poklopci upotrebljavaju se za pojedinačnu ugradnju pokrivanja betonskih cevi za šahtove i sabirnice padavinskih voda i fekalija na prometnicama malog osovinskog opterećenja (do 15kN) i prometnicama predviđenim za promet pešaka.
  • u ponudi poklopci promera: B ø 400 mm, B ø 500 mm, B ø 600 mm, B ø 800 mm, B ø 800 mm s otvorom, B ø 1000 mm, B ø 1000 mm s otvorom

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh