betonske cevi s ugrađenom gumenom zaptivkom dužine 2500 mm tip „C“ HRN U.N1.051

Cement
Opis
 • betonske cevi za kanalizaciju tip C su okrugle cevi bez podnožja sa spojem na pero i utor dužine 2500 mm
 • izrađuju se od betona iz prirodnog i mlevenog kamenog agregata granulacije 0-4 mm, prirodnog kamenog agregata 4-8 mm i prirodnog kamenog agregata 8-16 mm
 • beton za izradu cevi mora biti homogen
 • cevi moraju biti ravne i glatke unutrašnje i spoljne površine
 • na cevi ne sme biti pukotina ni gnezda segregiranog betona
 • betonske cevi za kanalizaciju tip C upotrebljavaju se za izradu kanalizacionih sistema u kojima se zahteva vodonepropusnost kanalizacijskog sistema
 • betonske cevi su kružnog preseka, korisne dužine 2,5 m, a prema normi HRN.U.N1.051 nose oznaku "C", što znači da su to cevi s ojačanim zidovimama
 • zaptivka se ugrađuje u naglavak tokom izrade cevi (integrisane gumene elastične zaptivke)
 • ove cevi se odlikuju velikom nosivošću
 • otpornost na temeni pritisak je, zavisno od profila cevi, čak 1,7 do 2,9 puta veća nego kod cevi sa zidovima normalne debljine
 • cevi moraju biti vodonepropusne i imaju ugrađene gumene zaptivke tako da su spojevi između cevi vodonepropusni.
 • u ponudi cevi promera: Ø-300 mm, Ø-400 mm, Ø-500 mm, Ø-600 mm i Ø-800 mm

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh