betonske cevi tip „B“ (1000 mm) HRN U.N1.050

Cement
Opis
  • betonske cevi za kanalizaciju tip B su okrugle cevi bez podnožja sa spojem na pero i utor dužine 1000 mm. Izrađuju se od betona iz prirodnog i mlevenog kamenog agregata granulacije 0-4 mm, prirodnog kamenog agregata 4-8 mm i prirodnog kamenog agregata 8-16 mm
  • Beton za izradu cevi mora biti homogen
  • cevi moraju biti ravne i glatke unutarnje i spoljne površine
  • na cevi ne sme biti pukotina ni gnezda segregiranog betona i moraju biti vodonepropusne
  • cevi nemaju ugrađene gumene zaptivke tako da spojevi ne ispituju na vodonepropusnost
  • betonske cevi za kanalizaciju tip B upotrebljavaju se za izradu kanalizacionih sistema u kojima se ne zahteva vodonepropusnost spojeva kanalizacionog sistema.
  • u ponudi cevi promera: B ø 200/1000 mm, B ø 300/1000 mm, B ø 400/1000 mm, B ø 500/1000 mm, B ø 600/1000 mm, B ø 800/1000 mm, B ø 1000/1000 mm B ø 1200/1000 mm, B ø 500/2000 mm

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh