betonske cevi tip „B“ (500 mm) HRN U.N1.050

Cement
Opis
  • betonske cevi za kanalizaciju tip B su okrugle cevi bez podnožja sa spojem na pero i utor dužine 500 mm
  • izrađuju se od betona iz prirodnog i mlevenog kamenog agregata granulacije 0-4 mm, prirodnog kamenog agregata 4-8 mm i prirodnog kamenog agregata 4-8 mm
  • beton za izradu cevi mora biti homogen
  • cevi moraju biti ravne i glatke unutrašnje i spoljne površine
  • na cevi ne sme biti pukotina ni gnezda segregiranog betona i moraju biti vodonepropusne
  • cevi nemaju ugrađene gumene zaptivke tako da spojevi ne ispituju na vodonepropusnost
  • betonske cevi za kanalizaciju tip B upotrebljavaju se za izradu kanalizacijskih sistema u kojima se ne zahteva vodonepropusnost spojeva kanalizacijskog sistema.
  • u ponudi cevi promera: B ø 200/500 mm, B ø 300/500 mm, B ø 400/500 mm, B ø 500/500 mm, B ø 600/500 mm, B ø 800/500 mm, B ø 1000/500 mm B ø 1200/500 mm

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh