Dan fabrike i 40 godina proizvodnje cementa u Našicama

16.04.2020. - Našicecement d.d. Našice - najveća fabrika u poslovnom sastavu regionalnog proizvođača građevinskih materijala Nexe Grupa – danas obeležava Dan fabrike i 40 godina od početka proizvodnje cementa u Našicama.

Na današni dan, pre 40 godina, samleven je prvi cement u našičkoj fabrici cementa, a do kraja iste godine proizvedeno je 105.000 t cementa. Usledile su godine tehnološkog unapređenja i modernizacije fabrike koja je danas postala okvir Nexe Grupe i drugi po veličini proizvođač cementa u Republici Hrvatskoj s godišnjim kapacitetom od 1,1 miliona tona cementa i Namala - deset puta većim kapacitetom u odnosu na početak proizvodnje.
 
Danas je Nexe cement, s paletom od 6 vrsta portlandskog cementa opšte namene i zidarskim cementom Namalom, osim na domaćem tržištu, prisutan i na izvoznim tržištima, od Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, do Slovenije, Austrije i Rumunije, s udelom izvoza od 60% u ukupnoj prodaji. Unutar fabrike organizovana je proizvodnja i prodaja svežeg betona sa fabrikama betona u Zagrebu, Sisku, Našicama, Osijeku i Vinkovcima. Ako se tome dodaju fabrike Nexe betona u Srbiji (jedna u Novom Sadu i dve u Beogradu), te dve u Bosni i Hercegovini (Sarajevo i Tuzla), Nexe beton je u 2019. godini isporučio preko pola miliona m³ betona, od čega više od polovine količina u Hrvatskoj.
 
Našicecement d.d. danas zapošljava gotovo 430 radnika.

Od 1980. godine do danas u fabrici je proveden niz ulaganja, a samo u posljednjih 5 godina gotovo 115 miliona kuna.
 
Od 2018. godine u Našicecementu d.d. u radu je postrojenje za korištenje alternativnih goriva (RDF - Refuse Derived Fuel; SRF- Solid Recovered Fuel) čime se ostvaruju značajni doprinosi zaštiti okoline i sastava upravljanja otpadom Republike Hrvatske kao što su: smanjenje udela korištenja fosilnih goriva, smanjenje količine otpada koji se mora odlagati na odlagalištima ili izvoziti na obradu, smanjenje emisija stakleničkih plinova. Dodatno, uz uobičajene remontne radove početkom ove godine, u Našicecementu je provedena i rekonstrukcija izlaznog voda izmenjivača topline povećanjem njegovog prečnika, uz ugradnju novog frekvencijskog pretvarača ventilatora peći čime je dodatno došlo do povećanja energetske efikasnosti postrojenja i povećanje udela korištenja alternativnih goriva te smanjenja troškova energije.
 
2019. godinu obeležilo je i provedeno investicijsko ulaganje u novu liniju za uvrećavanje cementa. Uz povećani kapacitet, nova linija pakovanja omogućava ultrazvučno potpuno zatvaranje vreća čime je Našicecement d.d. postala prva fabrika u regiji s linijom pakovanja čiju tehnologiju odlikuje minimaliziranje rasipanja cementa prilikom paletizacije, pri utovaru i istovaru, i uopšteno prilikom manipulacije proizvodom čime se osigurava čista radna okolina– sveukupno bolja ekološka prihvatljivost ovakve ambalaže. Dodatno, uz posebnosti proizvodnog procesa, Nexe cement svojim kupcima jedini osigurava postojanu trajnost svih uvrećanih proizvoda u trajanju od 12 meseci, što je i do tri puta više u odnosu na konkurenciju.
 
Briga o okolini i uticaj na kvalitet vazduha među najvažnijim su odrednicama poslovanja Našicecementa. Uprkos značajnim promenama u radu kroz koje je fabrika prošla posljednjih nekoliko godina, ostvaren je cilj zadržavanja kvalitete vazduha na visokom nivou. Kao dokaz predanog rada i ulaganja u modernizaciju poslovanja, stanica za praćenje kvalitete vazduha u Zoljanu pokazuje da je vazduh prve kategorije.
 
Svoju opredeljenost  poslovanju prema principima održivog razvoja Našicecement d.d. dokazuje i kroz kontinuirano održavanje sertifikata sastava upravljanja prema normama ISO 9001:2015 (kvaliteta), ISO 14001:2015 (okoliš), OHSAS 18001:2007 (zdravlje i sigurnost na radu) te ISO 50001:2011 (energija).
 
Našicecement d.d. aktivni je deo društvene zajednice u kojoj deluje, pa je tako kroz razne oblike donacija i sponzorstava u 2019. godini dao podršku projektima u vrednosti 7,8 miliona kuna.
 
U trenutnim izazovnim uslovima poslovanja, Našicecement d.d. uveo je niz mera s ciljem zaštite zdravlja i povećanja sigurnosti svojih zaposlenih i poslovnih partnera, uz osiguranje neometanog odvijanja proizvodnje, otpreme proizvoda i ostalih poslovnih procesa u fabrici. 
 
Vrh