Društvena odgovornost

Svetski poslovni savet za održivi razvoj definiše društvenu odgovornost firme kao predanost da pridonese održivom ekonomskom razvitku radeći sa ljudima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom i društvom kako bi svi mogli poboljšati uvete u kojima žive. 

Nexe grupa svoju društvenu odgovornost shvaća ozbiljno te je svoje opredeljenje jasno izrazila kroz Politiku kvalitete. Poslovni procesi su uspostavljeni na način da ostvaruju pozitivan učinak na društvo i životnu sredinu, a njihov temelj predstavlja interes društva, etičko ponašanje te zakonska i druga pravna regulativa, ovisno o državi u kojoj firme posluju i samoj delatnosti firme.

Zaštita životne sredine

Zakon o zaštiti okoliša RH definira Zaštitu okoliša kao skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćenja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Vidi opširnije

Zdravlje i sigurnost

Organizacija i provođenje zdravlja i sigurnosti u Nexe Grupi temelji se na misiji, viziji i strategiji Grupe. Opredjeljenje Nexe Grupe je trajno poboljšanje uvjeta na mjestu rada s ciljem sprječavanja nastanka nesretnoga događaja na radu (ozljede, bolesti i smrti). Vidi opširnije

Donacije i sponzorstva

Nexe Grupa svojom se Politikom kvalitete obvezala poslovati u skladu s principima društveno odgovornog poslovanja, a koji između ostalog podrazumijevaju i dobrovoljnu brigu o društvu odnosno lokalnoj zajednici u kojoj posluje. Vidi opširnije
Vrh