Ekonex d.o.o. Našice

Primarna delatnost Ekonexa d.o.o. iz Našica je upravljanje otpadom. Ekonex d.o.o. je sakupljač, posrednik i trgovac na tržištu otpada koji se može preuzeti i koristiti u procesima proizvodnje fabrike NEXE d.d. u skladu sa svim zakonskim propisima Republike Hrvatske i Evropske unije.

EKONEX d.o.o. Našice, Braće Radića 200, 31500 Našice, Hrvatska
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030101719, MB: 2469855, OIB: 18846322077
Firma i sedište gde se vode računi firme i brojevi računa: Privredna banka d.d., Radnička cesta 50, Zagreb; IBAN: HR8623400091110373298
Iznos  osnovnog kapitala društva: 2.220.000,00 kn (uplaćen u celini)
 
Vrh