IGMA d.o.o. Koprivnica

IGMA d.o.o. Koprivnica obavlja eksploataciju šljunka i peska, kao i proizvodnju betona i betonskih elemenata. U firmi IGMA d.o.o. Koprivnica godišnje se proizvede oko 60 hiljada tona betonskih elemenata. U pogonima firme proizvode se i vodonepropusne betonske cevi s ojačanim zidom, raznih preseka i u skladu sa zahtevima norme HR EN 1916, dok se betonska kontrolna okna proizvode u skladu sa zahtevima norme HR EN 1917. Paleta proizvoda upotpunjena je spojnim cevima raznih profila i konusnim završetkom.
 
IGMA d.o.o. Koprivnica, Ciglana 10, 48000 Koprivnica, Hrvatska
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Varaždinu, MBS: 010019569
MB: 03697916, OIB: 43695070004
Firma i sedište gde se vode računi firme i brojevi računa: Privredna banka d.d., Radnička cesta 50, Zagreb; IBAN: HR6423400091100130882
Iznos osnovnog kapitala društva: 44.660.600,00 kn (uplaćen u celini)
Članovi Uprave (direktor): Karlo Šisl
Nadzorni odbor: Ivan Ergović (predsednik), Stjepan Ergović (zamenik), Josip Ergović, Ivan Ergović, Mato Zubak
Vrh