Lučke usluge

Pretovar i skladištenje

Povoljan geografski položaj, odlična putna i železnička povezanost sa zaleđem kao i dugogodišnje iskustvo u pretovaru rasutih tereta (šljaka, ugalj, šljunak, đubrivo, kamen, žitarice), svih vrsta generalnih tereta (paletizirani tereti, tereti u big bagovima, metali svih vrsta) i specijalnih tereta, garancija su uspešnog i efikasnog pretovara roba u Luci Tranzit Osijek. Vidi opširnije

Trgovina građevinskog materijala

  • prirodni pesak
  • prirodni šljunak
  • šljunčani agregat (0-4 mm, 4-32 mm, +32 mm)
  • kamen
  • Nexe cement i Namal
  • opekarski proizvodi (Nexe cigla i Nexe crep)
  • gotovi betoni
  • betonska galanterija (cevi, ivičnjaci, opločnjaci, blokovi)
Vidi opširnije

Izveštaj o mreži operatora

U skladu sa Zakonom o železnici, Luka Tranzit Osijek d.o.o. kao pružilac usluge i JU Lučka uprava Osijek,  zajedno sa HŽ Cargo d.o.o. Kao pružiocem usluge u uslužnom objektu Luka Osijek, donosi i objavljuje Izveštaj o mreži. Svrha Izveštaja o mreži je da se pruži jedinstven izvor osnovnih informacija koje su potrebne podnosiocu zahteva za pružanje usluga u uslužnom objektu Luka Osijek. Vidi opširnije

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
Kontakt
Vrh