Nexe beton d.o.o. Sarajevo

Tvrtka Nexe beton d.o.o. Sarajevo bavi se proizvodnjom gotovih, svežih, transportnih betona i u njenom sastavu nalaze se dve moderne betonare - u Sarajevu i Tuzli, kao i  jedna mobilna betonara koja prati velike projekte širom Bosne i Hercegovine. Najveći kapacitet u Kantonu Sarajevo ima betonara u Briješću u Sarajevu. Kapacitet ove mešalice je 2,25 m3. Druga betonara je u Šičkom Brodu u Tuzli kapaciteta mešalice 2m3. Firma poseduje sedam miksera za prevoz betona, veliku auto-pumpu za beton dužine 52 m, dve auto-pumpe dužine 36 m i dve mikser-pumpe dužine 28 m.
 
Nexe beton d.o.o. Sarajevo, Alipašina 22 a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Oštinski sud Sarajevo, matični registarski broj subjekta upisa: MBS 65-01-0157-16
Firma i sedište gde se vode računi firme i brojevi računa:
Sberbank BH, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
TR 1401011120039924, IBAN BA391401011200448947, SWIFT SABRBA22
Iznos osnovnog kapitala društva: 3.562.928,91 KM
Član Uprave (direktor): Sandra Bezdrob
Vrh