Nexe beton doo Novi Sad

Prva fabrika betona Nexe Grupe u Srbiji predstavlja i prvu greenfield investiciju Nexe Grupe u Srbiji – Nexe beton doo Novi Sad. Fabrika je potpuno automatizovana s radnim kapacitetom od 80 m³/h svežeg betona. Investicija u betonaru u Novom Sadu iznosila je 2,5 miliona evra. Krajem septembra 2009. godine Nexe beton doo Novi Sad proširuje se na tržišno područje Beograda za još jednu savremeno opremljenu fabriku betona kapaciteta 100 m³/h. Uz najmoderniju opremu za proizvodnju svežeg betona, fabrika  poseduje kamione, miksere za transport betona i pumpe za ugradnju betona.
 
NEXE BETON DOO Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 7v, 21000 Novi Sad, Srbija
Registar: Agencija za privredne registre Beograd, broj upisa u registar: BD 152782/2007, MB: 20366184, PIB: 105373743
Firma i sedište gde se vode računi tvrtke i brojevi računa:  
AIK BANKA a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115đ, Beograd, 105-12842-12 (dinarski), IBAN: RS35105008012000596159
Iznos osnovnog kapitala društva: 351.072.241,10 RSD (upisani novčani kapital 14.463.699,62 RSD, upisani nenovčani kapital 336.608.541,48 RSD)
Članovi Uprave (direktor): Majda Petković
Vrh