NEXE d.d.

NEXE d.d. krovna je firma NEXE Grupe. S godišnjim kapacitetom od 1 milion tona cementa i Namala, druga je tvornica cementa u Republici Hrvatskoj po instaliranim kapacitetima i tržišnom udelu, a unutar firme organizovana je proizvodnja i prodaja svežeg betona. Od izvoznih tržišta, Nexe cement prisutan je u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Mađarskoj, Sloveniji i Rumuniji, a najveći kupci NEXE d.d. su građevinske firme, distributeri, trgovci, betonare i prerađivači.

NEXE d.d. vodeći je proizvođač, prevoznik i ugrađivač svežeg betona u Republici Hrvatskoj. U svom poslovanju poštuje sve ekološke norme, a poseduje sertifikat fabričke kontrole proizvodnje betona čime je jedan od retkih proizvođača koji je uspostavio sistem upravljanja kvalitetom prema tehničkom propisu za betonske konstrukcije, koji upućuje na normu HRN EN 206-1.

NEXE d.d. za delatnost razvoja, proizvodnje i prodaje cementa, poseduje sertifikat kvaliteta ISO 9001, sertifikat zaštite životne sredine ISO 14001, BS OHSAS 18001 koji podrazumeva sistem upravljanja zaštitom na radu, kao i sertifikat ISO 50001 koji podrazumeva sistem upravljanja energijom. 
            
NEXE d.d., Tajnovac 1, 31500 Našice, Hrvatska
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 050006535,
MB: 03123731, OIB: 62612424147
Firma i sedište gde se vode računi firme i brojevi računa:
Sberbank d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb, IBAN: HR3425030071111001708
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, IBAN: HR0423600001101229367
Iznos osnovnog kapitala društva: 257.731.600,00 kn (uplaćen u celini)
Ukupan broj izdatih deonica: 644.329
Nominalni iznos deonice: 400,00 kn
Oznaka deonice: NACE-R-A
Uprava: Ivan Ergović (predsednik Uprave), Stjepan Ergović, Josip Ergović, Ivan Ergović, Dražen Ivezić, Ivana Čehulić
Članovi Nadzornog odbora: Željko Lukač (predsednik NO), Oto Ostović (zamenik predsednika NO), Oleg Uskoković, Ivan Gerovac, Marijan Baričević (predstavnik radnika)
Vrh