Nexe d.o.o. Sarajevo

Nexe d.o.o. Sarajevo, Alipašina 22, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Općinski sud u Sarajevu; matični registarski broj subjekta upisa: 65-01-0158-11. 
Firma i sedište gde se vode računi firme i brojevi računa: Unicredit Bank d.d. Sarajevo TR.RN.3383202266079477, IBAN BA393383204891799637, SWIFT UNCRBA22
Iznos osnovnog kapitala društva: 10.529.598,33 KM (uplaćen u celini)                  
Članovi Uprave (direktor): Mustafa Tinjak 
Vrh