Nexe gradnja d.o.o. Našice

Nexe gradnja d.o.o. Našice, Braće Radića 24, 31500 Našice, Hrvatska
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 050004130, MB: 03120376, OIB: 37671722350
Firmaa i sedište gde se vode računi  firme i brojevi računa: Privredna banka d.d., Radnička cesta 50, Zagreb; IBAN: HR5523400091100131529
Iznos  osnovnog kapitala društva: 90.091.400,00 kn (uplaćen u celini)
Članovi Uprave (direktor): Vesna Masnikosa 
Vrh