NEXE INVEST d.o.o.

NEXE INVEST d.o.o., Braće Radića 24, 31500 Našice, Hrvatska 
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030193905, OIB: 97124716319
Firma i sedište gde se vode računi  firme i brojevi računa: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, IBAN: HR4323400091110893701
Iznos osnovnog kapitala društva: 14.715.000,00 kn uplaćen u celini
Članovi Uprave (direktor): Vesna Masnikosa
Vrh