Pravna napomena

Uslovi korišćenja web stranice 

Svako korišćenje internet stranice www.nexe.hr podložno je niže navedenim uslovima i smatra se da je svaki korisnik preuzimanjem ili korišćenjem datoteka na internet stranici upoznat s merodavnim propisima, svojim pravima i obvezama  saglasan sa svim uslovima korišćenja.
 
Sadržaji objavljeni na internet stranici smeju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu i uz obvezno poštovanje autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. 

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, otpremanju i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog ili samo dela sadržaja ovih internet stranica kao i  odabir i usklađivanje njihovog sadržaja, bez prethodnog i izričitog pismenog dopuštenja vlasnika autorskog prava, ali ni uz dopuštenje nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.
 
Sadržaj ove interne stranice namenjen je isključivo ličnoj upotrebi korisnika u informativne svrhe. Sadržaj internet stranice ne treba shvatiti kao izjavu o garanciji za bilo koji od proizvoda ili usluga Nexe Grupe te će korisnik, nakon upoznavanja s Nexe Grupom putem sadržaja ove stranice, sva konkretna i preciznija obaveštenja o proizvodima ili uslugama moći dobiti na prodajnim mestima ili u sedištu članice Nexe Grupe na koju se konkretni proizvod odnosi.
 
Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni na ovim stranicama zaštićeni su autorskim pravima te se ne smeju ni na koji način koristiti na drugim internet stranicama. Zaštićeni žig Nexe koji se koristi na ovoj internet stranici može se odnositi na proizvode i usluge bilo koje od firmi članica Nexe Grupe te ga ne treba poistovećivati s nazivom firme Nexe grupa d.d.

Fotografije, slike, video klipovi, biografije osoba ili ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj internet stranici vlasništvo su Nexe grupe d.d. Sva prava su zadržana. Dopuštenje za prenošenje informacija daje se samo subjektima koji obavljaju reklamne, uredničke i informativne delatnosti u svrhu objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima.
 
Korisniku nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ove internet stranice u svrhu prodaje ili ponude na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste.  Podaci objavljeni na ovoj internet stranici ne moraju u svakom trenutku biti tačni i aktuelni.
 
Svaki korisnik izričito prihvata korištenje ove web lokacije na svoju ličnu odgovornost. Nexe grupa d.d. ili članice Nexe Grupe ni u kakvim okolnostima ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korišćenjem informacija objavljenih na ovoj internet stranici. Podaci se mogu promeniti ili objaviti bez prethodne najave. Ne postoji garancija da će ova web lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati pogreške ili viruse.

Kada korisnik na predviđena mesta na ovoj internet stranici unosi dobrovoljno svoje lične podatke, takvi podaci će se koristiti samo u svrhu ispunjenja korisnikovog zahteva. Korisnik davanjem svojih podataka pristaje i dozvoljava Nexe Grupi da ga kontaktira radi pružanja povratne informacije o njegovom zahtevu ili o drugim proizvodima ili ponudama Nexe Grupe.

Nexe grupa d.d. zadržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kojeg dela ove web lokacije  kao i uslova korišćenja u bilo kojem trenutku. Promene stupaju na snagu s izvršenim promenama na ovoj adresi. 
Vrh