Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo

Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo najveći je proizvođač opekarskih proizvoda u Bosni i Hercegovini, a paletu proizvoda čine termo program, klasični blok, evro-pregradne ploče i stropne ispune. Godišnji kapacitet fabrike kreće se oko 100 miliona JNF. Osim prodaje u Bosni i Hercegovini, Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo svoje proizvode izvozi i u Hrvatsku i Crnu Goru. Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo poseduje sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008.
 
Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo, Rakovička cesta 194, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Opštinski sud Sarajevo, Matični registarski broj subjekta upisa: MR. br. 1-24562
Firma i sedište gde se vode računi firme i brojevi računa:
Sberbank BH, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
TRN 1401011120073389, IBAN  BA391401011200591440, swift SABRBA22
UniCredit Bank d.d., Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo, 3383202265959197 BAM, IBAN: BA393383204892872457, devizni račun 48 32 928 724 (SWIFT: UNCRBA22),
Intesa Sanpaolo Banka, Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo, TR 154-921-20030405-86  
Iznos osnovnog kapitala društva: 12.000.000 KM (uplaćen u celini)                  
Članovi Uprave (direktor): Sandra Bezdrob
Vrh