Uprava i Nadzorni odbor NEXE d.d.

IVAN ERGOVIĆ, PREDSEDNIK UPRAVE NEXE d.d.

Ivan Ergović rođen je 1956. godine u Feričancima (Našice). Srednju mašinsku tehničku školu završio je u Zagrebu 1975. godine. Diplomirao je 1982. godine na Fakultetu mašinstva i brodogradnje u Zagrebu. Kao pripravnik je radio u RO Rade Končar – Elektrouređaji Zagreb. U Fabrici cementa Našice počeo je da radi 1983. godine kao inženjer mašinstva u službi održavanja. Šef službe mašinskog održavanja postao je 1987., a 1990. godine je od strane tadašnjeg Radničkog saveta Tvornice cementa Našice imenovan za generalnog direktora poduzeća. Od 1995. godine je generalni direktor Našicecementa d.d., odnosno od 2001. godine predsednik Uprave. Od jula 2003. godine predsednik je Uprave Nexe grupe d.d.... Vidi opširnije

STJEPAN ERGOVIĆ, ZAMENIK PREDSEDNIKA UPRAVE I ČLAN UPRAVE NEXE GRUPE d.d.

Stjepan Ergović diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Celi radni vek, od 01.11.2008. godine do danas, proveo je u Našicecementu d.d. Našice. Nakon pripravničkog radnog staža, obavljao je funkciju Inženjera u održavanju (2009.-2011.), a od 2011. do 2014. godine bio je Šef službe proizvodnje. Od 2014. godine bio je na funkciji Direktora sektora proizvodnje i tehničkih poslova, do imenovanja za člana Uprave za proizvodnju i tehničke poslove 01.10.2015. godine. 01.11.2019. imenovan je Predsednikom Uprave Našicecementa d.d. (današnji NEXE d.d.). Od 01.02.2019. član je Uprave za proizvodnju i tehnologiju Nexe grupe d.d.... Vidi opširnije

JOSIP ERGOVIĆ, ČLAN UPRAVE NEXE d.d.

Josip Ergović rođen je 1980. godine. 2005. godine završio je diplomske studije na Univerzitetu u Zagrebu - Ekonomski fakultet, a 2010. godine i GMP na IEDC Bled, Slovenija. U Nexe Grupi zaposlen je od sredine novembra 2005. godine. Nakon pripravničkog radnog staža, obavljao je poslove pomoćnika direktora riznice. Od septembra 2008. do juna 2012. godine bio je na funkciji direktora Sektora nabavke Nexe grupe d.d. U julu 2012. godine prelazi na funkciju direktora komercijalnih poslova u Našicecementu d.d. Našice (današnji NEXE d.d.), gdje je 01.10.2015. godine imenovan za člana Uprave za komercijalne poslove NEXE d.d.... Vidi opširnije

IVAN ERGOVIĆ, ČLAN UPRAVE NEXE d.d.

Ivan Ergović rođen je 1982. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je niz edukacija na temu upravljanja promenama, strateškog menadžmenta i organizacionog dizajna. 2017. godine pohađao je Advanced Program in Business u organizaciji Instituta za inovacije. Poslovni put započinje u Nexe grupi d.d. 2012. godine na poslovima stručnog saradnika za riznicu. 2014. godine prelazi u Nexe beton d.o.o. Našice na funkciju direktora Sektora komercijalnih poslova, a 2016. godine imenovan je za pomoćnika člana Uprave za komercijalne poslove Našicecementa d.d. Našice (današnji NEXE d.d.). 01.02.2019. godine dolazi na funkciju člana Uprave za strategiju i razvoj Nexe grupe d.d.... Vidi opširnije

DRAŽEN IVEZIĆ, ČLAN UPRAVE NEXE d.d.

Dražen Ivezić rođen je 1966. godine u Vinkovcima. Diplomirao je na Fakultetu mašinstva i brodogradnje na Univerzitetu u Zagrebu. Završio je i GMP na IEDC u Bledu. Zaposlen je u Dilju d.o.o. od 1994. godine, gde je počeo raditi na poslovima mašinskog održavanja. Bio je voditelj Službe proizvodnje te voditelj projekata izgradnje novih proizvodnih linija i projekata poboljšavanja poslovanja, a zatim direktor Sektora proizvodnje i tehničkih poslova. Od 2013. godine direktor je Dilja d.o.o., a od 2018. godine direktor je Divizije za ciglu, crep i keramiku u Nexe Grupi. 01.11.2019. godine imenovan je za zamenika predsednika Uprave Nexe Grupe i člana Uprave za Crvenu diviziju... Vidi opširnije

IVANA ČEHULIĆ, ČLAN UPRAVE NEXE d.d.

Ivana Čehulić rođena je 1978. godine. Diplomirala je Poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine, gde je 2008. godine završila i postdiplomske studije: Quality management, a pohađala je i niz domaćih i inostranih edukacija iz područja finansijskog menadžmenta. Trenutno pohađa doktorske studije: Međunarodni odnosi na Međunarodnom univerzitetu u Zagrebu - Libertas. Poslovni put započela je u Hrvatskim autoputevima, a 2014. godine prešla je u kompaniju Tokić d.o.o. Od juna 2019. godine, uz poziciju direktora finansija, obavljala je i dužnost člana Uprave kompanije Autocentar Marinići d.o.o., a od jula 2019. i poziciju direktora društva Tokić d.o.o. Slovenija. Od 01.02.2020. pridružuje se Nexe grupi d.d. na poziciju člana Uprave za finansije...
  Vidi opširnije

ŽELJKO LUKAČ, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA NEXE d.d.

Željko Lukač rođen je 1969. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Univerzitetu Mary Hardin Baylor u Beltonu, Texas, 1993. godine, smer Marketing i finansije. 1995. godine završio je magistraturu u poslovnom upravljanju (MBA) na Univerzitetu Texas u Austinu. Vidi opširnije

OTO OSTOVIĆ, ZAMENIK PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NEXE d.d.

​Oto Ostović rođen je 1955. godine u Feričancima. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1980. godine. Nakon zaposlenja u RZ „Đuro Đaković“ Slavonski Brod i Centru za odgoj i usmereno obrazovanje „August Cesarec“ Našice, početkom 1989. godine zapošljava se u Slavoniji IGM d.d. Našice, članici Nexe Grupe. Vidi opširnije

OLEG USKOKOVIĆ, ČLAN NADZORNOG ODBORA NEXE d.d.

Oleg Uskoković rođen je 1966. godine. Diplomirao je 1994. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu stekavši titulu diplomiranog pravnika. Oleg Uskoković ima više od 20 godina iskustva rada u struci. Partner je u Advokatskom društvu Uskoković i partneri d.o.o. Vidi opširnije

IVAN GEROVAC, ČLAN NADZORNOG ODBORA NEXE d.d.

Ivan Gerovac rođen je 08.07.1959. u Cerovniku kod Ogulina gde je završio osnovnu školu i opštu gimnaziju. Diplomu stiče na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (po planu i programu bivšeg Fakulteta za spoljnu trgovinu), a na riječkom Univerzitetu magistrira na području ekonomskih nauka i stiče zvanje magistra nauka...
  Vidi opširnije

MARIJAN BARIČEVIĆ, ČLAN NADZORNOG ODBORA NEXE d.d.

Marijan Baričević rođen je 03.10.1963. godine u Breziku (Našice). U Našicama je završio srednju školu, smer elektrotehnika, a od 1985. godine zaposlen je u fabrici cementa u Našicama u Odeljenju elektro održavanja, na poslovima električara. Vidi opširnije
Vrh