Uprava i Nadzorni odbor Nexe grupe d.d.

IVAN ERGOVIĆ, PREDSEDNIK UPRAVE NEXE GRUPE d.d.

Ivan Ergović rođen je 1956. godine u Feričancima (Našice). Srednju mašinsku tehničku školu završio je u Zagrebu 1975. godine. Diplomirao je 1982. godine na Fakultetu mašinstva i brodogradnje u Zagrebu. Kao pripravnik je radio u RO Rade Končar – Elektrouređaji Zagreb. U Fabrici cementa Našice počeo je da radi 1983. godine kao inženjer mašinstva u službi održavanja. Šef službe mašinskog održavanja postao je 1987., a 1990. godine je od strane tadašnjeg Radničkog ... Vidi opširnije

OTO OSTOVIĆ, ČLAN UPRAVE ZA CEMENT, BETON I AGREGAT NEXE GRUPE d.d.

Oto Ostović rođen je 1955. godine u Feričancima. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1980. godine. Nakon zaposlenja u RZ „Đuro Đaković“ Slavonski Brod i Centru za vaspitanje i usmereno obrazovanje „August Cesarec“ Našice, početkom 1989. godine zapošljava se u Slavoniji IGM d.d. Našice, članici Nexe Grupe. U fabrici cementa Našice dolazi 1992. godine na radno mesto elektro inženjera u Razvojno tehničkoj službi... Vidi opširnije

JOSIP ERGOVIĆ, ČLAN UPRAVE ZA KOMERCIJALNE POSLOVE NEXE GRUPE d.d.

Josip Ergović rođen je 1980. godine. 2005. godine završio je diplomske studije na Univerzitetu u Zagrebu – Ekonomski fakultet, a 2010. godine i GMP na IEDC Bled, Slovenija. U Nexe Grupi zaposlen je od sredine novembra 2005. godine. Vidi opširnije

STJEPAN ERGOVIĆ, ČLAN UPRAVE ZA TEHNOLOGIJU I PROIZVODNJU NEXE GRUPE d.d.

Stjepan Ergović diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Celi radni vek, od 01.11.2008. godine do danas, proveo je u Našicecementu d.d. Našice. Vidi opširnije

IVAN ERGOVIĆ, ML., ČLAN UPRAVE ZA RAZVOJ POSLOVANJA NEXE GRUPE d.d.

Ivan Ergović rođen je 1982. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je niz edukacija na temu upravljanja promenama, strateškog menadžmenta i organizacionog dizajna, a 2017. godine pohađao je Advanced Program in Business u organizaciji Instituta za inovacije. Vidi opširnije

ŽELJKO PERIĆ, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA NEXE GRUPE d.d.

Željko Perić rođen je 1958. godine. Diplomirao je spoljnu trgovinu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1982. godine. Tokom poslovne karijere završio je veliki broj stručnih seminara i treninga na poslovnim školama, edukacionim centrima i investicionim bankama, poput Harvard Business School, Boston;  IMD, Lausanne; IEDC, Bled; Management Center Europe, Bruxelles; UBS, Zurich, itd. Vidi opširnije

ŽELJKO LUKAČ, ZAMENIK PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NEXE GRUPE d.d.

Željko Lukač rođen je 1969. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Univerzitetu Mary Hardin Baylor u Beltonu, Texas, 1993. godine, smer Marketing i finansije. 1995. godine završio je magistraturu u poslovnom upravljanju (MBA) na Univerzitetu Texas u Austinu. Vidi opširnije

OLEG USKOKOVIĆ, ČLAN NADZORNOG ODBORA NEXE GRUPE d.d.

Oleg Uskoković rođen je 1966. godine. Diplomirao je 1994. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu stekavši titulu diplomiranog pravnika. Oleg Uskoković ima više od 20 godina iskustva rada u struci. Partner je u Advokatskom društvu Uskoković i partneri d.o.o. Vidi opširnije
Vrh