ŽELJKO PERIĆ, PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA NEXE GRUPE d.d.

Željko Perić rođen je 1958. godine. Diplomirao je spoljnu trgovinu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1982. godine. Tokom poslovne karijere završio je veliki broj stručnih seminara i treninga na poslovnim školama, edukacionim centrima i investicionim bankama, poput Harvard Business School, Boston;  IMD, Lausanne; IEDC, Bled; Management Center Europe, Bruxelles; UBS, Zurich, itd.

Od 1984. do 1990. godine radio je u Ingri na realizaciji složenih investicionih projekata u inostranstvu. U razdoblju od 1990. do 1992. radi kao viši stručni savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Hrvatske u Odeljenju za ekonomske odnose s inostranstvom. Polovinom 1992. odlučuje da se vrati u ekonomiju i prelazi u Hidroelektru d.d., na poziciju finansijskog direktora. 1993. godine odlazi u Plivu na mesto direktora inženjeringa. 1996. godine promovisan je na poziciju direktora finansija Plive.  Za člana Uprave Plive imenovan je krajem 1999. godine. 2002. godine i odlazi na mesto predsednika Uprave Lura d.d. (današnji Dukat).

Početkom 2005. godine osniva vlastitu konsultantsku firmu, Caper d.o.o. specijalizovanu za savetovanje u projektima akvizicija i spajanja. Željko Perić predsednik je nadzornih odbora Nexe grupe d.d. Našice, Našicecementa d.d. Našice i Dalekovoda, Zagreb, a u karijeri je također bio član nadzornih odbora vodećih hrvatskih kompanija: Ina d.d., Atlantic Grupa d.d., Zagrebačka banka d.d., Zagrebačka burza d.d. itd.
Vrh