Nexe d.o.o. Sarajevo

decoration

Kontakt
Nexe d.o.o. Sarajevo
Alipašina 22 a
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 565 240
Fax: +387 (0)33 565 245
E-mail: nexe@nexe.ba

Nexe d.o.o. Sarajevo, Alipašina 22, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Općinski sud u Sarajevu; matični registarski broj subjekta upisa: 65-01-0158-11.

Kompanija i sedište gde se vode računi kompanije i brojevi računa: Unicredit Bank d.d. Sarajevo TR.RN.3383202266079477, IBAN BA393383204891799637, SWIFT UNCRBA22

Visina osnovnog kapitala društva: 10.529.598,33 KM (uplaćen u cijelosti)                  

Članovi Uprave (direktor): Mustafa Tinjak