O NEXE Grupi

decorationdecoration decoration

NEXE je poslovni sistem od 15 kompanija koje posluju u Republici Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Osnovna delatnost je proizvodnja građevinskih materijala: cementa, betona, agregata, betonskih elemenata, crepa, cigle i keramičkih pločica.

U poslovnom sisitemu NEXE se nalaze i kompanije koje se bave upravljanjem otpadom i lučkim uslugama.

Krovna kompanija poslovnog sistema je AD NEXE sa sedištem u Republici Hrvatskoj, u Našicama, Tajnovac 1.

Naša vizija

Vizija Nexe Grupe je biti vodeći proizvođač građevinskih materijala, prepoznat po društveno odgovornome poslovanju i održivom stvaranju novih vrednosti za svoje kupce, vlasnike, zaposlene i društvenu zajednicu.

Naša misija

Misija Nexe Grupe je odgovorno graditi bolju budućnost. Ulaganjem u stabilna i rastuća tržišta Nexe Grupa želi stvoriti portfolio koji će osigurati stabilan rast u sledećim godinama na tržištima u regiji.

LinkedIn posts