Zaštita ličnih podataka

decoration

Zaštita ličnih podataka

PRAVILA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

AD NEXE (dalje u tekstu: Društvo) prikuplja i obrađuje lične podatke fizičkih osoba u svrhu izvršavanja zakonskih obveza, te radi ispunjavanja zadataka koje obavlja u svom redovnom poslovanju i to u opsegu koji je nužan da bi se obavljala registrovana delatnost.

Društvo će pre prikupljanja podataka dati informaciju u koju svrhu se podaci prikupljaju, na temelju koje pravne osnove, komu se podaci otkrivaju te o pravu pojedinca da svojim podacima pristupi, da zahteva njihov ispravak ili eventualno brisanje.

Ukoliko obrada podataka nije nužna za ispunjavanje zakonskih odredbi ili izvršavanje ugovora, od ispitanika će biti zatražena saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka, i to u pisanom obliku.

Prikupljeni podaci će se čuvati koliko je potrebno s obzirom na rokove u skladu sa važećim propisima te s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni.

Društvo takođe poduzima sve tehničke, kadrovske i organizacijske mere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Društvo će svakom ispitaniku odgovoriti na njegov zahtev za ostvarivanjem prava u vezi s obradom ličnih podataka (uvid u obradu i promenu podataka, brisanje i ograničenje podataka, oduzimanju saglasnosti…). Na zahtev ispitanika te u slučaju ako to samo utvrdi, Društvo će dopuniti, izmieniti ili brisati lične podatke ako su nepotpuni, netačni ili neažurirani te ako njihova obrada nije u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka. Zahtev za ostvarivanje prava je dostupan na ovoj web stranici te se isti u slučaju potrebe za ostvarivanjem prava u vezi s obradom ličnih podataka može ispuniti i poslati Društvu u skladu sa uputstvima u samom Zahtevu. 

U cilju što efikasnije zaštite podataka, Društvo je donelo i Pravilnik o zaštiti ličnih podataka u kojem se detaljnije regulišu postupci u vezi zaštite privatnosti ispitanika.

Navedena Pravila zaštite ličnih podataka takođe primjenjuju i sve članice NEXE Grupe na koje se odnosi Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka.AD Nexe – Politika zaštite ličnih podataka