Pravna napomena

decoration

Uslovi korištenja web stranice

Svako korištenje internet stranice www.nexe.rs podložno je niže navedenim uslovima i smatra se da je svaki korisnik preuzimanjem ili korištenjem datoteka na internet stranici upoznat s merodavnim propisima, svojim pravima i obvezama te saglasan sa svim uslovima korištenja.

Sadržaji objavljeni na internet stranici smeju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz obvezno poštovanje autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakoga navedenog ograničenja prava.

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe celovitog ili samo dela sadržaja ovih internet stranica te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja, bez prethodnog te izričitog pismenog odobrenja vlasnika autorskog prava, ali ni uz odobrenje nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Sadržaj ove internet stranice namenjen je isključivo ličnoj upotrebi korisnika u informativne svrhe. Sadržaj internet stranice ne treba shvatiti kao izjavu o garanciji za bilo koji od proizvoda ili usluga NEXE Grupe te će korisnik, nakon upoznavanja s NEXE Grupom putem sadržaja ove stranice, sve konkretne i preciznije informacije o proizvodima ili uslugama moći dobiti na prodajnim mestima ili u sedištu članice NEXE Grupe na koju se konkretni proizvod odnosi.

Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni na ovim stranicama zaštićeni su autorskim pravima te se ne smeju ni na koji način koristiti na drugim internet stranicama. Zaštićeni žig nexe koji se koristi na ovoj internet stranici može se odnositi na proizvode i usluge bilo koje od kompanija članica NEXE Grupe te ga ne treba identifikovati s nazivom kompanije AD NEXE.

Fotografije, slike, video klipovi, biografije osoba ili ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj internet stranici vlasništvo su članica NEXE Grupe. Sva prava su rezervisana. Odobrenje za prenošenje informacija daje se samo subjektima koji obavljaju promotivne, uredničke i informativne delatnosti u svrhu objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima.

Korisniku nije dopuštena upotreba bilo kog materijala s ove internet stranice u svrhu prodaje ili ponude na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Podaci objavljeni na ovoj internet stranici ne moraju u svakom trenutku biti tačni i aktualni.

Svaki korisnik izričito prihvata korištenje ove web lokacije na svoju ličnu odgovornost. AD NEXE ili članice NEXE Grupe ni u kakvim okolnostima ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korištenjem informacija objavljenih na ovoj internet stranici. Podaci se mogu promeniti ili objaviti bez prethodne najave. Ne postoji garancija da će ova web lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati greške ili viruse.

Kada korisnik na predviđena mesta na ovoj internet stranici unosi dobrovoljno svoje lične podatke, takvi podaci će se koristiti samo u svrhu ispunjenja korisnikovog zahteva. Korisnik davanjem svojih podataka pristaje i dozvoljava NEXE Grupi da ga kontaktira radi pružanja povratne informacije o njegovom zahtevu ili o drugim proizvodima ili ponudama NEXE Grupe.

AD NEXE zadržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kog dela ove web lokacije te uslove korištenja u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu s izvršenim promenama na ovoj adresi.