Dan tvornice i 40 godina proizvodnje cementa u Našicama

decorationdecoration decoration

6.04.2020. - Našicecement d.d. Našice - najveća tvrtka u poslovnom sustavu regionalnog proizvođača građevinskih materijala Nexe Grupa - danas obilježava Dan tvornice i 40 godina od početka proizvodnje cementa u Našicama. 

Na današnji dan, prije 40 godina, samljeven je prvi cement u našičkoj tvornici cementa, a do kraja iste godine proizvedeno je 105.000 t cementa. Uslijedile su godine tehnološkog unapređenja i modernizacije tvornice koja je danas postala okosnica Nexe Grupe i drugi po veličini proizvođač cementa u Republici Hrvatskoj s godišnjim kapacitetom od 1,1 milijuna tona cementa i Namala - deset puta većim kapacitetom u odnosu na početak proizvodnje.

Danas je Nexe cement, s paletom od 6 vrsta portlandskog cementa opće namjene i zidarskim cementom Namalom, osim na domaćem tržištu, prisutan i na izvoznim tržištima, od Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, do Slovenije, Austrije i Rumunjske, s udjelom izvoza od 60% u ukupnoj prodaji. Unutar tvrtke organizirana je proizvodnja i prodaja svježeg betona s tvornicama betona u Zagrebu, Sisku, Našicama, Osijeku i Vinkovcima. Ako se tome dodaju tvornice Nexe betona u Srbiji (jedna u Novom Sadu i dvije u Beogradu), te dvije u Bosni i Hercegovini (Sarajevo i Tuzla), Nexe beton je u 2019. godini isporučio preko pola milijuna m³ betona, od čega više od polovine količina u Hrvatskoj.

Našicecement d.d. danas zapošljava gotovo 430 radnika.

Od 1980. godine do danas u tvornici je proveden niz ulaganja, a samo u posljednjih 5 godina gotovo 115 milijuna kuna.

Od 2018. godine u Našicecementu d.d. u radu je postrojenje za korištenje alternativnih goriva (RDF - Refuse Derived Fuel; SRF- Solid Recovered Fuel) čime se ostvaruju značajni doprinosi zaštiti okoliša i sustavu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske kao što su: smanjenje udjela korištenja fosilnih goriva, smanjenje količine otpada koji se mora odlagati na odlagalištima ili izvoziti na obradu, smanjenje emisija stakleničkih plinova. Dodatno, uz uobičajene remontne radove početkom ove godine, u Našicecementu je provedena i rekonstrukcija izlaznog voda izmjenjivača topline povećanjem njegova promjera, uz ugradnju novog frekvencijskog pretvarača ventilatora peći čime je dodatno došlo do povećanja energetske učinkovitosti postrojenja i povećanje udjela korištenja alternativnih goriva te smanjenja troškova energije.

2019. godinu obilježilo je i provedeno investicijsko ulaganje u novu liniju za uvrećavanje cementa. Uz povećani kapacitet, nova linija pakiranja omogućava ultrazvučno potpuno zatvaranje vreća čime je Našicecement d.d. postala prva tvornica u regiji s linijom pakiranja čiju tehnologiju odlikuje minimaliziranje rasipanja cementa prilikom paletizacije, pri utovaru i istovaru, i općenito prilikom manipulacije proizvodom čime se osigurava čišći radni okoliš – sveukupno bolja ekološka prihvatljivost ovakve ambalaže. Dodatno, uz posebnosti proizvodnog procesa, Nexe cement svojim kupcima jedini osigurava postojanu trajnost svih uvrećanih proizvoda u trajanju od 12 mjeseci, što je i do tri puta više u odnosu na konkurenciju.

Briga o okolišu i utjecaj na kvalitetu zraka među najvažnijim su odrednicama poslovanja Našicecementa. Unatoč značajnim promjenama u radu kroz koje je tvornica prošla posljednjih nekoliko godina, ostvaren je cilj zadržavanja kvalitete zraka na visokoj razini. Kao dokaz predanog rada i ulaganja u modernizaciju poslovanja, stanica za praćenje kvalitete zraka u Zoljanu pokazuje da je zrak prve kategorije.

Svoju opredijeljenost poslovanju prema principima održivog razvoja Našicecement d.d. dokazuje i kroz kontinuirano održavanje certifikata sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015 (kvaliteta), ISO 14001:2015 (okoliš), OHSAS 18001:2007 (zdravlje i sigurnost na radu) te ISO 50001:2011 (energija).

Našicecement d.d. aktivni je dionik društvene zajednice u kojoj djeluje, pa je tako kroz razne oblike donacija i sponzorstava u 2019. godini dao podršku projektima u vrijednosti 7,8 milijuna kuna.

U trenutnim izazovnim uvjetima poslovanja, Našicecement d.d. uveo je niz mjera s ciljem zaštite zdravlja i povećanja sigurnosti svojih zaposlenika i poslovnih partnera, uz osiguranje neometanog odvijanja proizvodnje, otpreme proizvoda i ostalih poslovnih procesa u tvrtki.  

decoration decoration