Zaštita životne sredine

decorationdecoration decoration
Zakon o zaštiti životne sredine RS definiše Zaštitu životne sredine kao skup odgovarajućih aktivnosti i mera kojima je cilj sprečavanje opasnosti za životnu sredinu, sprečavanje nastanka šteta i/ili zagadjenja životne sredine, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih životnoj sredini te vraćanje životne sredine u stanje pre nastanka štete.

Naša je misija biti ekološki svestan i proaktivan komšija na svim lokacijama poslovanja Nexe Grupe. Kompanije članice Nexe Grupe su redom proizvodne kompanije te je samim tim i njihov uticaj na životnu sredinu zanačajan. Predanim ispunjavanjem zakonskih zahteva, poboljšavanjem poslovnih procesa te podizanjem svesti naših zaposlenih direktno utičemo na sprečavanje zagadjenja životne sredine i šteta u životnoj sredini.

Glavni uticaj na životnu sredinu iz delatnosti kompanije Nexe Grupe je uticaj na vazduh, što zbog prirode procesa i visokih procesnih temperatura, a što zbog praškastih komponenti u proizvodnom procesu. Iz tog razloga kompanijama je prioritet poboljšavati procese koji mogu uticati na emisije u vazduh ugradnjom novih učinkovitih uređaja te primenom novih tehnoloških rešenja kojima se ostvaruju rezultati emisija u vazduh niži od zakonom propisanim.

Jedan od glavnih dugoročnih ciljeva Nexe Grupe je smanjiti svoju emisiju ugljen-dioksida uvođenjem promena u proizvodne procese u obliku alternativnih sirovina i goriva te visoko učinkovite proizvodne opreme.

Sprječavanje velikih nesreća u NEXE d.d. 

NEXE d.d. izradilo je dokument Politika sprečavanja velikih nesreća (Saznajte više: Politika sprječavanja velikih nesreća u NEXE d.d.) kao dio Integriranog sustava upravljanja. U Politici su prepoznate, identificirane i analizirane sve opasnosti vezane uz rukovanje i skladištenje opasnih tvari, te poduzete sve mjere s ciljem sprečavanja velikih nesreća koje mogu ugroziti živote i zdravlje zaposlenika i dobavljača, okoliš, materijalna dobra te poslovanje tvrtke. U okviru Integriranog sustava upravljanja definirane su uloge, odgovornosti, dokumentirane informacije, provođenje vježbi odziva te osigurani resursi za provođenje Politike sprječavanja velikih nesreća. 

Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17), Prilog VI., propisane su informacije koje je operater dužan dati javnosti za slučaj opasnosti u slučaju velike nesreće. Saznajte više: Informacije za javnost o sustavu upravljanja sigurnošću u NEXE d.d.