Obavijest o otkupljenim obveznicama oznake NEXE-O-229E

decorationdecoration decoration

Našice, 09.10.2020. - Ovim putem obavještavamo javnost da je Nexe grupa d.d. kao Izdavatelj obveznica oznake NEXE-O-229E, ISIN: HRNEXEO229E0 izvršila prijevremeni otkup predmetnih obveznica. 

Više u Obavijesti.
decoration decoration