Održavanje Glavne skupštine Nexe grupe d.d.

decorationdecoration decoration

Glavna skupština dioničkog društva Nexe grupa održat će se u utorak, 09.06.2020. godine, s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Našicecementa d.d. Našice, Tajnovac 1. 

Više u pozivu.
decoration decoration