Poziv za dodjelu donacija nogometnim klubovima Nogometnog središta Našice

decoration
NEXE d.d. objavljuje poziv za dodjelu donacija nogometnim klubovima Nogometnog središta Našice u 2022. godini, a kojima je cilj potaknuti razvoj sporta i rad s najmlađim dobnim kategorijama lokalne zajednice.

Rok za dostavu prijava je od 20.05.2022. do 20.06.2022. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 15. srpnja 2022. godine.

Kriteriji za odabir su:

a) Broj selekcija mladeži

Kategorija 1 – broj selekcija mladeži ≥6

Kategorija 2 – broj selekcija mladeži 3-5

Kategorija 3 – broj selekcija mladeži 1-2

Kategorija 4 – bez selekcija mladeži (samo seniori)

b) Projekt se u cijelosti ili djelomično odnosi na 2022. godinu

Tko se može prijaviti:

Kategorija 1 – financijska donacija

Kategorije 1,2 i 3 – gradnja infrastrukture (potreba za građevinskim materijalom)

Kategorije 1,2 i 3 – ostali namjenski projekti (npr. zamjena stolarije, instalacija, održavanje, opremanje igrališta…)

Kategorije 1,2,3 i 4 – sportska oprema (napomena: kategorija 2 i 3 – sportska oprema samo za selekcije mladeži)

Kategorije 1,2 i 3 – edukacije trenera

Komisija za odabir projekata sastavljena je od djelatnika NEXE d.d. 

Uvjeti i pravila Poziva:

a) Uvjeti:

Sudionici Poziva mogu biti nogometni klubovi članovi Nogometnog središta Našice.

Projekti koji se prijavljuju na Poziv moraju se u cijelosti ili djelomično odnositi na aktivnosti u 2022. godini.

Ne razmatraju se projekti koji su dovršeni ili koji se tek planiraju provesti u narednim godinama.

Odgovorna osoba prijavitelja na  Poziv ne može biti djelatnik NEXE d.d. ili neke od članica NEXE Grupe, niti član Komisije za odabir projekata, niti biti u privatnom ili poslovnom odnosu s članom Komisije.

b) Pravila:

Sudionik može podnijeti samo jednu prijavu na Poziv.

Projekt se prijavljuje na priloženom obrascu Poziva i kao takav mora sadržavati sve elemente navedene u obrascu, u protivnom se prijava neće razmatrati.

Podaci navedeni u prijavi moraju biti istiniti i podložni su provjeri.

Prijava se uvažava samo ako je poslana do 20. lipnja 2022. godine (uvažava se poštanski pečat s tim datumom).

Prijave koje nisu u skladu s navedenim uvjetima i pravilima neće se razmatrati.

NEXE d.d. isključivo iz vlastitih prihoda daruje donacije i zadržava pravo u svakom trenutku odustati od te donacije.

Prijavitelji isključivo sami snose odgovornost u slučaju dvostrukog financiranja projekta.

Prijave na Poziv

Prijave se primaju:

​a) poštom na adresu:

NEXE d.d.Tajnovac 1

31500 Našice 

Ured Uprave

S naznakom «Prijava na Poziv za dodjelu donacija 2022.»

b) elektroničkom poštom na e-mail adresu: uprava@nexe.hr

Obavijest o rezultatima Poziva:

Rezultati Poziva bit će objavljeni na web stranici NEXE Grupe www.nexe.hr.

Dodatne informacije:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 031/616 421 ili e-mail: uprava@nexe.hr.

OBRAZAC PRIJAVE NA POZIV

decoration decoration