Agregati

Agregat frakcije 0/4 mm Mješavina agregata

  • OPIS

    • agregat dobiven kao mješavina prirodnog i mljevenog agregata iste frakcije
  • NAMJENA

    • primjenjuje se u proizvodnji svježeg betona i ostalih proizvoda od betona, izradi glazura, zatrpavanju cjevovoda, uređenju okoliša i slično
    decoration decoration decoration