Betoni

Natur betoni

Kod natur betona bitna je pravilna ugradnja i korištenje odgovarajuće oplate, oplatnog ulja i zaptivača.

  • NAMENA

    najčešće se koriste u modernoj arhitekturi gde se ne primenjuje nikakva završna obrada

  • OPIS

    razredi pritisne čvrstoće od C 25/30 do C 50/60

    decoration decoration decoration