Betoni

Samougrađujući betoni

Prednost samougrađujućih betona je potreba za manjim brojem ljudi kod ugradnje i lakša ugradivost zbog sposobnosti tečenja betona.

  • NAMENA

    najčešće se koriste na teško dostupnim mestima kao što je sanacija postojećih objekata i gusto armiranim konstruktivnim elementima (prefabrikatima).

  • OPIS

    razredi pritisne čvrstoće od C 25/30 do C 40/50

    decoration decoration decoration