Rasuti Cement

CEM II/B-S 42,5R

Portlandski cement s dodatkom zgure, razreda čvrstoće 42,5R

  • Namena cementa CEM II/B-S 42,5R

    • Namenjen je izradi betona i maltera za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane betonske konstrukcije (mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata, transportnog, pumpanog betona).
  • Isporuka cementa CEM II/B-S 42,5R

    • u rasutom stanju
decoration decoration decoration