Cement

Grand e+ CEM II/B-M(V-S) 42,5N

CEM II/B-M(V-S) 42,5N, Mešani portlandski cement, prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

 • OPIS

  • cement CEM II/B-M(V-S) 42,5N sadrži minimalno 65% portlandskog cementnog klinkera; do 35% mešanog aditiva, kombinacije silicijumskog letećeg pepela (V) i šljake visoke peći (S); do 5% sekundarnog dodatnog sastojka (punila); regulator vezivanja (prirodni gips).
  • kombinacija količine i vrste aditiva daje ovom cementu svojstva umerenog razvoja toplote hidratacije, osiguravanje traženih početnih i završnih čvrstoća, vreme vezivanja koje omogućava optimalnu ugradnju, dobru otpornost na umereno agresivnu sredinu
  • isporuka rasutog cementa vrši se cisternama
  • u vrećama mase 40 kg i na paletama 1,6 t (40 vreća na paleti); u vrećama mase 25 kg i na paletama 1,6 t (64 vreće na paleti)
 • NAMENA

  • cement CEM II/B-M(V-S) 42,5N namenjen je pripremi betona i maltera široke primene, za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane betonske konstrukcije
  • preporučuje se za gradnju putnih objekata (mostovi, tuneli, vijadukti); za proizvodnju transportnog i pumpanog betona;
  • za betonske elemente i konstrukcije velikog preseka; za proizvodnju gotovih betonskih elemenata; za stanogradnju, poslovne, industrijske i porodične objekte gde u potpunosti ispunjava zahteve za sve betonske radove, proizvodnju podloga i glazura, temelja i nosivih betonskih konstrukcija
decoration decoration decoration