Cement

Grand CEM II/A-M (S-V) 42,5N

CEM II/A-M (S-V) 42,5N, mešani portlandski cement GRAND. Mešani portlandski cement, klasa čvrstoće 42,5N, prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

 • NAMENA

  • priprava betona i morta za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane betonske konstrukcije
  • mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata
 • Isporuka

  • u rasutom stanju
  • u vrećama mase 40 kg i na paletama 1,6 t (40 vreća na paleti)
  • u vrećama mase 25 kg i na paletama 1,6 t (64 vreće na paleti)
decoration decoration decoration