Cement

Namal MC5

MC5, Namal, zidarski cement. Klasa čvrstoće: 5, prema normi EN 413-1:2011. (HRN EN 413-1:2011.)

  • NAMENA

    Priprava morta za zidanje, cementnog šprica te grubog i finog maltera (za ručno spoljašnje i unutrašnje malterisanje)

  • Isporuka

    Isporučuje se u vrećama 20 kg na paleti 1,280 t (64 vreće na paleti)

decoration decoration decoration