Cement

Trend CEM II/B-M (P-S) 32,5R

CEM II/B-M (P-S) 32,5R, mešani portlandski cement TREND. Mešani portlandski cement, kalsa čvrstoće 32,5R, prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

 • NAMENA

  • priprava betona i morta za građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane betonske elemente nižih klasa čvrstoće
  • gradnja porodičnih objekata - izrada podloga i glazura, temelja, nenosivih i nosivih betonskih konstrukcija
  • u cestogradnji za izradu stabilizacijonihi slojeva
 • Isporuka

  • u rasutom stanju
  • u vrećama mase 40 kg i na paletama 1,6 t (40 vreća na paleti)
  • u vrećama mase 25 kg i na paletama 1,6 t (64 vreće na paleti)
decoration decoration decoration