Cigla

TB 20 Optim

AD POLET

 • OPIS

  NEXE Termo blokovi su blokovi velikog formata koji omogućuju manji utrošak blokova po m2, manju potrošnju maltera i uštedu vremena u gradnji. Termoizolacione osobine Termo blokova dobijaju se pravilnim projektovanjem poroznosti, dimenzija i dizajna finalnog proizvoda. Na taj način omogućava se akumulacija toplote tako da se blokovi polako hlade a leti sporo zagrevaju. Pored izvrsnih termoizolacionih svojstva termo blokovi zahvaljujući svojoj poroznosti imaju olakšanu masu čime se uveliko olakšava manipulacija blokovima na gradilištu. Sa građevinsko biološkog aspekta, termo blok je idealan proizvod jer je isključivo izrađen od prirodnih materijala bez sintetičkih dodataka. Zidovi od termo blokova omogućuju dobra paropropusna svojstva i dobru zvučnu izolaciju, a u kombinaciji sa dodatnom toplotnom izolacijom i dobra izolaciona svojstva daju preduslov za stvaranje prijatne mikroklime u prostoru.

 • SPECIFIKACIJE

  • Dimenzije 380x200x238
  • Masa (kg) cca 12,6
  • JNF 9,3
  • Potrošnja opeke (kom/m2) 10,7
  • Potrošnja opeke (kom/m3) 55
  • Pakovanje - paleta (kom) 84
  decoration decoration decoration