DILJ d.o.o.

decoration

Dilj d.o.o osnovan je 1922. godine. Bavi se proizvodnjom crepa, te u fabrici Slavonija IGM u Našicama proizvodnjom opeke. Kompanija je tradicije i kontinuiteta, orijentisana na kupca, koja kontinuirano nastoji ispuniti očekivanja kupaca s obzirom na kvalitet i cenu svojih proizvoda.

Krajem 2009. godine, kompanija Dilj d.o.o. otvorila je novu fabriku crepa velikog formata (Slavonka). Ovim ulaganjem, vrednim gotovo 200 milona kuna, povećan je kapacitet proizvodnje.

U fabrici opeke Slavonija IGM Našice, Dilj d.o.o. proizvodi klasični, pregradni i medjuspratni program, a odlikuje se kvalitetom sirovine i gotovog proizvoda, usmerenosti ka kupcu i kontinuiranom zadovoljavanju rastućih zahteva tržišta. 

KONTAKTI

Dilj d.o.o.

Prodaja
Ciglarska 33, 32100 Vinkovci,
Republika Hrvatska
+385 (0)32 337 162
+385 (0)32 337 150
+385 (0)32 303 018

Savjetnik za primjenu proizvoda
Tomislav Karin
+385 (0)92 254 68 40
tomislav.karin@nexe.hr

Referent za reklamacije
Krešimir Mataković
Ciglarska 33, 32100 Vinkovci,
Republika Hrvatska
+385 (0)32 337 175
+385 (0)99 651 98 77
kresimir.matakovic@nexe.hr

Direktor
Davor Vidaković
davor.vidakovic@nexe.hr

DILJ industrija građevinskog materijala d.o.o. Vinkovci, Ciglarska 33, 32100 Vinkovci, Hrvatska

Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030003092, MB: 03300005, OIB: 60248788788

Kompanija i sedište gde se vode računi kompanije i brojevi računa:
IBAN: HR6324020061100989537; SWIFT: ESBCHR22; ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Rijeka, Jadranski trg 3a
IBAN: HR5125030071111001693; SWIFT: VBCRHR22; Nova hrvatska banka d.d., Zagreb, Varšavska ulica 9

Visina osnovnog kapitala društva: 170.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Članovi Nadzornog odbora: Ivan Ergović (predsjednik), Stjepan Ergović (zamjenik), Josip Ergović