IGMA d.o.o.

decoration

IGMA d.o.o. obavlja eksploataciju šljunka i pijeska, te proizvodnju betona i betonskih elemenata. U tvrtki IGMA d.o.o. godišnje se proizvede oko 60 tisuća tona betonskih elemenata. U pogonima tvrtke proizvode se i vodonepropusne betonske cijevi s ojačanom stjenkom, raznih presjeka i u skladu sa zahtjevima norme HR EN 1916, dok se betonska kontrolna okna proizvode u skladu sa zahtjevima norme HR EN 1917. Paleta proizvoda upotpunjena je spojnim cijevima raznih profila i konusnim završetkom.

Kontakti

IGMA d.o.o.
Ciglana 10
48000 Koprivnica, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 628 300
Fax: +385 (0)48 628 317
E-mail: igma@nexe.hr

Karlo Šisl, direktor
Ciglana 10
48000 Koprivnica, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 628 301
Fax: +385 (0)48 628 317
E-mail: karlo.sisl@nexe.hr

Sektor prodaje
Ciglana 10
48000 Koprivnica, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 628 309, 628 310, 628 311
Fax: +385 (0)48 628 312
E-mail: jadranka.vargek@nexe.hr
E-mail: irena.napan@nexe.hr

Maloprodaja betonskih elemenata
P.C. Drnje
Kolodvorska 4
48322 Drnje, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 831 317

Maloprodaja agregata
P.C. Keter
Botovo bb, 48322 Drnje, Republika Hrvatska
Tel./Fax. +385 (0)48 831 554

Maloprodaja agregata
P.C. Gabajeva Greda
Gabajeva Greda 11 A
Gabajeva Greda,
48323 Hlebine, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 836 488

Prodajni centar Resnik
Čulinečka cesta bb
Resnik, 10040 Zagreb, Republika Hrvatska
Kontakt osoba: Goran Opuhač
Tel: +385 (0)1 294 5649
Fax: +385 (0)1 294 5659
Mob: +385 (0)99 317 4627
E-mail: goran.opuhac@nexe.hr

IGMA d.o.o., Ciglana 10, 48000 Koprivnica, Hrvatska

Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Varaždinu, MBS: 010019569

MB: 03697916, OIB: 43695070004

Tvrtka i sjedište gdje se vode računi tvrtke i brojevi računa: IBAN: HR7025030071111003679; SWIFT: VBCRHR22; Nova hrvatska banka d.d., Zagreb, Varšavska ulica 9
IBAN: HR8924020061100988681; SWIFT: ESBCHR22; ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Rijeka, Jadranski trg 3a

Iznos temeljnog kapitala društva: 44.660.600,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Članovi Uprave (direktor): Karlo Šisl

Nadzorni odbor: Ivan Ergović (predsjednik), Stjepan Ergović (zamjenik), Josip Ergović, Ivan Ergović, Mato Zubak