Nexe beton doo Novi Sad

decoration

Prva fabrika betona Nexe Grupe u Srbiji predstavlja i prvu greenfield investiciju Nexe Grupe u Srbiji – Nexe beton doo Novi Sad. Fabrika je potpuno automatizovana s radnim kapacitetom od 80 m³/h svežeg betona. Investicija u betonaru u Novom Sadu iznosila je 2,5 miliona eura. Krajem septembra 2009. godine Nexe beton doo Novi Sad proširuje se na tržišno područje Beograda za još jednu savremeno opremljenu fabriku betona kapaciteta 100 m³/h. Uz najmoderniju opremu za proizvodnju svežeg betona, fabrika poseduje kamione miksere za transport betona i pumpe za ugradnju betona.


Kontakti

Nexe beton d.o.o. Novi Sad
Adresa za dostavu pošte:
Sonje Marinković 1B,
21203 Veternik, Republika Srbija
Tel: +381 (0)21 820 280
Fax: +381 (0)21 824 968
E-mail: nexe-beton@nexe.rs

Nexe beton d.o.o. Novi Sad - Betonara Novi Sad
Put Šajkaškog odreda 7 V
21000 Novi Sad, Republika Srbija
Tel: +381 (0)21 820 280

Nexe beton d.o.o. Novi Sad - Betonara Batajnica (Beograd)
Batajnički drum 301 a
11080 Zemun (Beograd), Republika Srbija
Tel: +381 (0)21 820 280

Nexe beton d.o.o. Novi Sad - Betonara Ostružnica
3.Januara bb
11251 Ostružnica, Republika Srbija
Tel: +381 (0)21 820 280


NEXE BETON DOO Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 7v, 21000 Novi Sad, Srbija

Registar: Agencija za privredne registre Beograd, broj upisa u registar: BD 152782/2007, MB: 20366184, PIB: 105373743

Kompanija i sedište gde se vode računi kompanije i brojevi računa:

Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bul.Mihajla Pupina 165g, Beograd, IBAN: RS35285001410775000276

Visina osnovnog kapitala društva: 351.072.241,10 RSD (upisani novčani kapital 14.463.699,62 RSD; upisani nenovčani kapital 336.608.541,48 RSD)

Članovi Uprave (direktor): Tomislav Antunović