AD POLET IGK Novi Bečej

decoration

AD POLET IGK Novi Bečej fabrika je s više od sto godina tradicije i kvaliteta u proizvodnji crepa. 2003. godine ulazi u sastav Nexe Grupe, te je nastavljen niz važnih investicijonih ulaganja u modernizaciju kapaciteta i uvođenje novih proizvoda. AD POLET IGK Novi Bečej u svom pogonu Stražilovo u Sremskim Karlovcima bavi se proizvodnjom opeke. Od 2008. godine Stražilovo ispunjava visoke norme ISO 9001. Sredinom 2009. godine u rad je pušten i novi pogon za proizvodnju termo bloka, a investicija je iznosila 11,5 miliona eura. Pogon Stražilovo Sremski Karlovci je najveći proizvođač opeke i prvi proizvođač termo bloka velikog formata u Srbiji.


Kontakti

AD POLET IGK Novi Bečej

Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Republika Srbija

Prodaja

Tel. +381 (0)23 771 970

Fax. +385 (0)23 773 300

Marko Brzak, referent za reklamacije

Tel. +381 (0)23 771 970

Fax. +385 (0)23 773 300

E-mail: marko.brzak@nexe.rs

Dušan Glavaški, marketing

Tel. +381 (0)23 771 970

Fax. +385 (0)23 773 300

E-mail: dusan.glavaski@nexe.rs

Fabrika

Tel. +381 (0)23 771 200

Fax. +385 (0)23 771 617

E-mail: polet@nexe.rs

AD POLET IGK Novi Bečej - pogon Stražilovo Sremski Karlovci

Krivac 35

21205 Sremski Karlovci, Republika Srbija

Prodaja

Tel: + 381 (0)21  2981 641

Fax: + 381 (0)21 2981 793

E-mail: strazilovo@nexe.rs


AD POLET IGK Novi Bečej, Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Srbija

Registar: Agencija za privredne registre Beograd, broj upisa u registar: APR BD:10964/2005,

MB: 08019916, PIB: 101432149

Kompanija i sedište gde se vode računi kompanije i brojevi računa:

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, Svetog Save 14, 11000 Belgrade, Republic of Serbia,

IBAN: RS35205007010053536802; SWIFT: KOBBRSBG

Visina osnovnog kapitala društva: 556.255.304,54 RSD; plaćeni-uneti kapital: 143.809.804,54 RSD (novčani), 412.445.500,00 RSD (nenovčani)

Članovi Uprave (direktor): Sonja Lihtental

Članovi Nadzornog odbora: Ivan Ergović (predsednik), Mato Zubak