Ivan Ergović, član uprave Nexe d.d.

Ivan Ergović rođen je 1982. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je niz edukacija na temu upravljanja promenama, strateškog menadžmenta i organizacionog dizajna, a 2017. godine pohađao je Advanced Program in Business u organizaciji Instituta za inovacije.

Svoj poslovni put započinje u Nexe grupi a.d. 2012. godine na poslovima stručnog saradnika za riznicu. 2014. godine prelazi u Nexe beton d.o.o. Našice na funkciju direktora Sektora komercijalnih poslova, da bi 2016. godine bio imenovan pomoćnikom člana Uprave za komercijalne poslove Našicecementa a.d. Našice (današnji AD NEXE). Odlukom Nadzornog odbora, 01.02.2019. godine dolazi na funkciju člana Uprave za strategiju i razvoj Nexe grupe a.d. Našice, a pripajanjem Nexe grupe d.d. društvu AD NEXE. 01.07.2021., na funkciji je člana Uprave AD NEXE.

decoration decoration