Ivan Ergović, Predsednik Uprave Nexe d.d

Ivan Ergović rođen je 1956. godine u Feričancima (Našice). Srednju mašinsku tehničku školu završio je u Zagrebu 1975. godine. Diplomirao je 1982. godine na Fakultetu mašinstva i brodogradnje u Zagrebu. Kao pripravnik je radio u R.O. Rade Končar – Elektrouređaji Zagreb.

U Fabrici cementa Našice počeo je raditi 1983. godine kao inženjer mašinstva u službi održavanja. Šef službe mašinskog održavanja postao je 1987., a 1990. godine je od strane tadašnjeg Radničkog saveta Fabrike cementa Našice imenovan glavnim direktorom preduzeća. Od 1995. godine je generalni direktor Našicecementa a.d., odnosno od 2001. godine predsednik Uprave. Od jula 2003. godine predsednik je Uprave Nexe grupe a.d. Našice, a od 01. jula 2021., nakon pripajanja Nexe grupe a.d. društvu AD NEXE, imenovan je predsednikom Uprave AD NEXE.

Od 2001. do 2008. bio je član Izvršnog odbora HUP-a, a od 2008. do 2011. član Veća članica HUP-a. Od feburara 2011. do kraja maja 2012. obavaljao je funkciju predsednika Izvršnog odbora Hrvatskog udruženja poslodavaca. Član je Saveta HUP-a.

Predsednik je Nadzornog odbora u društvima IGMA d.o.o. Koprivnica, Dilj d.o.o. Vinkovci i AD POLET IGK Novi Bečej.

decoration decoration