Ivana Čehulić, Član uprave Nexe d.d.

Ivana Čehulić rođena je 1978. godine. Diplomirala je Poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine, gde je 2008. godine završila i posdiplomske studije: Quality management, a pohađala je i niz domaćih i inostranih edukacija iz područja finansijskog menadžmenta. Trenutno pohađa Uinverzitetske doktorske studije: Međunarodni odnosi na Libertas - Međunarodnom univerzitetu Zagreb.

Poslovni put započela je u Hrvatskim autoputoevima gdje je napredovala do Šefa samostalnog odeljenja za ekonomske i finansijske poslove odgovornog za likvidnost kompanije te upravljanje novčanim tokom. Navedena pozicija uključivala je saradnju sa bankama, revizorskim kućama i drugim finansijskim institucijama. Iz Hrvatskih autoputeva, 2014. godine prešla je u kompaniju Tokić d.o.o. na poziciju direktora finansija što je uključivalo i učešće u razvoju poslovanja te prepoznavanje novih mogućnosti finansiranja. Od juna 2019. godine, uz poziciju direktora finansija, obavljala je i dužnost člana Uprave kompanije Autocentar Marinići d.o.o., a od jula 2019. i poziciju direktora društva Tokić d.o.o. Slovenija. 

Od 01.02.2020. pridružuje se Nexe grupi a.d. na poziciju člana Uprave za finansije. Pripajanjem Nexe grupe a.d. društvu AD NEXE. 01.07.2021., na funkciji je člana Uprave AD NEXE.

decoration decoration