Josip Ergović, član uprave Nexe d.d.

Josip Ergović rođen je 1980. godine. 2005. godine završio je diplomske studij na Univerzitetu u Zagrebu – Ekonomski fakultet, a 2010. godine i GMP na IEDC Bled, Slovenija. 

U Nexe Grupi zaposlen je od sredine novembra 2005. godine. Nakon pripravničkog radnog staža, od taprila 2007. do septembra 2008. godine obavljao je poslove pomoćnika direktora riznice. Od septembra 2008. do juna 2012. godine bio je na funkciji direktora Sektora nabavke Nexe grupe a.d. gde je bio odgovoran za stratešku i operativnu nabavku u svim članicama Nexe Grupe u Hrvatskoj, BiH i Srbiji. U julu 2012. godine prelazi na funkciju direktora komercijalnih poslova u Našicecementu a.d. Našice (današnji AD NEXE), te se njegova odgovornost osim u delu strateške nabavke i logistike, proširuje i na odgovornost za prodaju cementa i betona, a 01.10.2015. godine imenovan je i članom Uprave za komercijalne poslove. Od 01.02.2019. do pripajanja Nexe grupe a.d. društvu AD NEXE 01.07.2021., obavljao je i funkciju člana Uprave za komercijalne poslove Nexe grupe a.d.

Član je Nadzornog odbora u Dilju d.o.o. Vinkovci, IGMA d.o.o. Koprivnica i Osijek – koteksu a.d. Osijek.

decoration decoration