Marijan Baričević, Član nadzornog odbora Nexe d.d.

Odlukom Radničkog veća Našicecementa a.d. Našice (današnji AD NEXE) od 23.06.2017. godine, Marijan Baričević imenovan je za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva.

decoration decoration