Stjepan Ergović, Zamenik predsednika uprave i član uprave Nexe d.d.

Stjepan Ergović diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i inofrmatike u Zagrebu.

Celi radni vek, od 01.11.2008. godine do danas, proveo je u Našicecementu a.d. Našice. Nakon pripravničkog radnog staža, obavljao je funkciju Inženjera u održavanju (2009.-2011.), a od 2011. do 2014. godine bio je Šef službe proizvodnje. Od 2014. godine bio je na funkciji Direktora sektora proizvodnje i tehničkih poslova, do imenovanja članom Uprave za proizvodnju i tehničke poslove 01.10.2015. godine. Od 01.11.2019. do 30.06.2021. obavljao je funkciju predsednika Uprave Našicecementa a.d. (današnji AD NEXE).

Od 01.02.2019. član je Uprave za proizvodnju i tehnologiju Nexe grupe a.d. Našice, a pripajanjem Nexe grupe a.d. društvu AD NEXE 01.07.2021., na funkciji je zamenika predsednika Uprave i člana Uprave NEXE d.d.

Zamenik je predsednika Nadzornog odbora u IGMA d.o.o. Koprivnica i Dilju d.o.o. Vinkovci.

decoration decoration